Zarząd - ING Bank Śląski

Małgorzata Kołakowska
Prezes Zarządu Banku


Małgorzata Kołakowska rozpoczęła swoją karierę zawodową w ING Bank NV/Oddział w Warszawie w latach 1993-1996. Po kilkuletniej przerwie, w trakcie której zajmowała stanowisko dyrektora finansowego w McDonalds' Polska oraz dyrektora na Polskę i kraje bałtyckie w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, powróciła do ING Banku Śląskiego. Od października 2006 roku nadzorowała obszar dużych korporacji i instytucji finansowych na stanowisku Dyrektora Banku. 1 lipca 2008 roku objęła stanowisko wiceprezesa Banku, a 8 grudnia 2009 r. została powołana na stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego.

Pełniła ponadto funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Funduszu Emerytalnego Winterthur (obecnie AXA) oraz Kredobanku na Ukrainie. Obecnie sprawuje funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ING Securities S.A.

 

 

Mirosław Boda
Wiceprezes Zarządu Banku


Mirosław Boda związany jest z ING Bankiem Śląskim od 1992. Po kilkuletniej przerwie, podczas której był Dyrektorem ds. rachunkowości i Dyrektorem ds. finansów w Banku Przemysłowo-Handlowym, powrócił do ING Banku Śląskiego. Od 2006 roku jest Wiceprezesem Zarządu Banku.

Mirosław Boda jest absolwentem Uniwersytetu w Tilburgu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 

 

Michał Bolesławski
Wiceprezes Zarządu Banku

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. W 1999 ukończył Harvard University and Kennedy School of Government.były analityk Narodowego Banku Polskiego, od 2000r. związany z ING. Od 2008 Wiceprezes Zarządu Banku.

 

 

Justyna Kesler
Wiceprezes Zarządu Banku


Justyna Kesler jest związana z ING od 1992 roku. W latach 1992-2001 pracowała w ING Bank NV/Oddział w Warszawie, a potem, do dzisiaj w ING Banku Śląskim. Od 2004 roku nadzorowała Pion Operacji na stanowisku Dyrektora Banku.
Justyna Kesler jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH).

 

 

Oscar Edward Swan
Wiceprezes Zarządu Banku


Oscar Swan pracował w ING Bank NV/Oddział w Warszawie, a potem w ING Banku Śląskim w latach 1995-2002. W latach 2002-2004 pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem rynków finansowych w BZ WBK. W 2004 roku powrócił do ING Banku Śląskiego na stanowisko dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Rynkowym. Od grudnia 2007 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego Pion Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Ryzykiem Rynkowym.

 

 

 

 


 

ING Bank Śląski - kontakt

Infolinia:
801 222 222, +48 (32) 357 00 69
Kod Swift:
INGBPLPW

Osoby, które czytały o tym banku czytały także o:

Czytali rowniez...