Zarząd - Millennium

Bogusław Kott
Prezes Zarządu Banku


Pan Bogusław Kott jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie, wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Finansów, specjalistą w zakresie finansowania handlu zagranicznego.

Jest wspołzałożycielem i współorganizatorem Banku Millennium i od momentu jego powstania w roku 1989, Prezesem jego Zarządu.

 

 

Joao Bras Jorge
Wiceprezes Zarządu


Pan Joao Bras Jorge jest absolwentem Wydziału Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Portugalii w Lizbonie oraz podyplomowego Studium Zarządzania na AESE.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1990 jako makler w UIF Carretores, a następnie pracował w Banco Santander Investment. W roku 1994 przeszedł do Mello Valores - domu maklerskiego grupy Banco Mello - którego został Prezesem. W roku 1998 został powołany do Rady Banco Mello Inventimetos na stanowisko Kierującego Inwestycjami Kapitałowymi.

W roku 2000, po zakupie Banco Mello przez Banco Comercial Portugues, został Członkiem Zarządu BCP Investimento na stanowisku Kierującego Inwestycjami Kapitałowymi.

W roku 2001 przeszedł do bankowości detalicznej na stanowisko Koordynatora Sieci Detalicznych BCP Atlantico i Sotomayor, a następnie kierował Pionem Klientów.

Od roku 2005 pracował jako Dyrektor Personalny w Biurze Prezesa Millennium BCP.

Od 2006 r. jest Członkiem Zarządu Banku Millennium, od kwietnia 2010 r. Wiceprezesem Zarządu.

 

 

Fernando Bicho
Członek Zarządu


Pan Fernando Bicho ukończył kierunek Ekonomiczny Katolickiego Uniwersytetu Portugalii w 1984 r. Od roku 1993 posiada tytuł MBA Katolickiego Uniwersytetu Portugalii. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in.: w Portugalskim Instytucie Inwestycji Zagranicznych, Lloyds Bank Plc w Lizbonie oraz w Uniao de Banco Portugueses (UBP), działającym od roku 1996 pod nazwą Banco Mello.

W UBP pełnił obowiązki zarządzającego funduszem w Uniger - towarzystwie funduszy inwestycyjnych należącym do UBP. Ponadto jako szef Pionu Finansowego UBP odpowiedzialny był m.in.: za skarb i rynki kapitałowe, zarządzanie własnym portfelem banku, zaplecze operacyjne transakcji skarbowych, operacje papierami wartościowymi, zarządzanie aktywami i pasywami, emisje na międzynarodowych rynkach kapitałowych, zarządzanie kapitałem obowiązkowym, stosunki z inwestorami oraz planowanie podatkowe.

Po zakupie Banco Mello przez Banco Comercial Portugues (BCP) w roku 2000, Pan Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho wchodził w skład biura projektowego monitorującego proces integracji Banco Mello z Banco Pinto and SottoMayor oraz był członkiem Centrum Korporacyjnego BCP, zajmującego się emisjami bankowymi i projektami specjalnymi. Od czerwca 2001 r. sprawował funkcję szefa Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami Grupy BCP.

Od 1 sierpnia 2002 roku był Wiceprezesem Zarządu BIG Banku GDAŃSKIEGO SA - po zmianie nazwy - Banku Millennium SA. Obecnie jest Członkiem Zarządu Banku Millennium.

 

 

Andrzej Gliński
Członek Zarządu


Pan Andrzej Gliński jest absolwentem Politechniki Poznańskiej (1994 r.) oraz studiów podyplomowych z zakresu bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 10 lat jest związany z sektorem finansowym: pracował w Banku Handlowym SA w Warszawie - na stanowiskach menedżerskich jako dyrektor oddziału i dyrektor sprzedaży w Departamencie Finansowania Aktywów.

W latach 2001-2004 był Wiceprezesem Handlowy Leasing S.A. Od 2004 roku związany jest z Grupą Banku Millennium, początkowo jako Prezes Millennium Leasing Sp. z o.o., a ostatnio jako Kierujący Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium SA.

 

 

Julianna Boniuk-Gorzelańczyk
Członek Zarządu


Pani Julianna Boniuk-Gorzelańczyk jest absolwentką Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie z uprawnieniami biegłego rewidenta.

Pracowała w przemyśle, ostatnio na stanowisku dyrektora ekonomicznego. Od roku 1989 zawodowo związana z Bankiem Inicjatyw Gospodarczych BIG SA i jest Członkiem jego Zarządu od 1989 r.

 

 

Wojciech Haase
Członek Zarządu


Pan Wojciech Haase jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.

Pracował w Narodowym Banku Polskim w Gdańsku skąd skierowany został do grupy organizującej Bank Gdański SA. W latach 1989-1997 pracował w Banku Gdańskim SA, kolejno w Departamencie Kredytów i Departamencie Skarbu. Od 1993 roku Wiceprezes Zarządu Banku Gdańskiego SA, a następnie p.o. Prezesa Zarządu tego Banku.

Od roku 1997 Członek Zarządu Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA, a następnie BIG Banku GDAŃSKIEGO SA.

Obecnie jest Członkiem Zarządu Banku Millennium.

 

 

Artur Klimczak
Członek Zarządu


Pan Artur Klimczak rozpoczął karierę w bankowości w Stanach Zjednoczonych w 1990 roku w Grupie Citibank, zajmując kolejno stanowiska od doradcy kredytowego do dyrektora regionalnego odpowiedzialnego za lokalną sieć oddziałów.

Od 2000 roku kontynuował karierę zawodową w Polsce gdzie w Grupie Citibank był m.in Dyrektorem Regionalnym odpowiedzialnym za centra kredytowe, a od 2002 do 2005 był Dyrektorem Zarządzającym na Europę Środkowo-Wschodnią odpowiedzialnym za segment zamożnych klientów (Wealth Management).

Od 2005 roku Millennium związany jest z Bankiem Millennium gdzie był Dyrektorem Departamentu Bankowości Detalicznej.

 

 

Maria Jose Campos
Członek Zarządu


Maria Jose Campos ukończyła Wydział Elektroniki i Telekomunikacji na Uniwersytecie Aveiro (1990), w Portugalii. Rozpoczęła pracę zawodową w tym samym roku w firmie badawczo-rozwojowej w obszarze elektroniki i telekomunikacji. W 1994 r. podjęła pracę w Urzędzie Poczty i Telekomunikacji Makao, kierując działem informatyki, obsługującym zarówno bank pocztowy jak i usługi pocztowe.

Do Grupy Millennium BCP dołączyła w roku 1999, początkowo integrując platformę operacyjną IT Banco Comercial de Macao, jako kierująca działem informatyki. Następnie, w Banku Millennium S.A., od roku 2001 odpowiadała za Obszar Informatyki. Od 2006 roku była także odpowiedzialna za IT Europe, pion na szczeblu Grupy BCP, nadzorujący obszary informatyki w zakresie podmiotów europejskich.

Millennium - kontakt

Infolinia:
801 331 331, +48 (22) 598 40 40
Kod Swift:
BIGBPLPW

Osoby, które czytały o tym banku czytały także o:

Czytali rowniez...