Szczegóły oferty

PKO Bank Polski
PKO Bank Polski
"WŁASNY KĄT Hipoteczny"
 
  • Kredyt:  240 000 PLN / 30 lat
  • Wysokość raty:  1116.93 PLN / miesiąc
  • Oprocentowanie:  4.2 % / w skali roku
  • Prowizja:  8400 PLN / jednorazowa
PKO Bank Polski
Więcej szczegółów:

Koszt miesięczny obsługi kredytu

 

Komentarze

Wysokość raty1 116.93 PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą bankową marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się różnić od stosowanej na daną chwilę przez bank). Może to być przyczyną istnienia chwilowych różnic w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej.


Oferta przedstawia wyliczenia dla klienta posiadającego rachunek osobisty banku.

Podana marża jest poglądowa, zaś ostateczna oferta dostępna jest w oddziałach banku.
Oprocentowanie nominalne3.79 % 
w tymmarża  2.06 % 
WIBOR  1.73 % 
Oprocentowanie rzeczywiste4.20 % 
Ubezpieczenie pomostowe180.00 PLN Do momentu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest powiększone o 0,9 p.p. i przekłada się na wzrost raty o podanej, szacunkowej wysokości.
Polisa na życie0.00 PLN Dodatkowe zabezpieczenie w postaci polisy na życie nie jest wymagane przez bank.

Koszt przyznania kredytu

 

 

Prowizja8 400.00 PLN Prowizja może wynieść od 0% do 3,5%.

Przy zakupie 4-letniego ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji oraz przy posiadaniu karty kredytowej bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu.
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata34.41 PLN Bank podwyższa marżę z tytułu Ubezpieczenia Niskiego Wkładu. Podana wartość jest różnicą między ratą kredytu z podwyższoną marżą oraz kredytu z bazową marżą i jest miesięcznym kosztem z tytułu Ubezpieczenia Niskiego Wkładu ponoszonym przez Kredytobiorcę.
Koszt UNW za pierwsze 3 lata929.07 PLN Podana stawka została podana wyłącznie w celach porównawczych i prezentuje wysokość opłaty z tytułu Ubezpieczenia Niskiego Wkładu za pierwsze 36 miesięcy od uruchomienia kredytu. W rzeczywistości bank pobiera opłatę każdego miesiąca.
Całkowity koszt UNW929.07 PLN Podana stawka jest całkowitym kosztem Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego przez cały okres kredytowania.
Polisa ubezpieczeniowa0.00 PLN Dodatkowe ubezpieczenie w postaci polisy ubezpieczeniowej nie jest wymagane przez bank.
Wycena nieruchomosci400.00 PLN Ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu (wniosek powyżej 80 000 PLN; w przypadku mieszkania) wynosi 400 zł.
Suma kosztów
9 729.07 PLN
  

Dodatkowe informacje

 

 

WekselNIE  
Wcześniejsza spłata kredytu1.50 % opłata za wcześniejszą spłatę kredytu:

- opłata za wcześniejszą częściową spłatę (pobierana tylko przez 3 pierwsze lata spłaty) – 1,5% od kwoty spłaty

• opłata za całkowitą spłatę kredytu ze zmienną i stałą stopą procentową – 2% nie mniej niż 200 zł

• opłata za wcześniejszą częściową i całkowitą spłatę kredytu podlegającego ustawie o kredycie konsumenckim – 0 zł.
Plusy oferty
  
  • Klient może negocjować wysokość marży
  • Możliwość sfinansowania również dowolnego celu konsumpcyjnego
  • Brak wymogu ubezpieczenia
  • Możliwe wakacje kredytowe raz w roku
Minusy oferty  
  • Obowiązkowe ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
Ocena klientów:
  PKO Bank Polski

Forum (0)

Dodaj wątek (+)
x zamknij
Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Bądź pierwszy! Rozpocznij dyskusję na ten temat!