Szczegóły oferty

Millennium
Millennium
Pożyczka hipoteczna
 
  • Kredyt:  150 000 PLN / 20 lat
  • Wysokość raty:  1068.6 PLN / miesiąc
  • Oprocentowanie:  6.4 % / w skali roku
  • Prowizja:  0 PLN / jednorazowa
Millennium
Więcej szczegółów:

Koszt miesięczny obsługi kredytu

 

Komentarze

Wysokość raty1 068.60 PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu. Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (WIBOR) oraz stałej marży (zarobku) banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy WIBOR. Podane oprocentowanie jest możliwe do uzyskania przy jednoczesnym zawarciu umowy ubezpieczenia na wypadek utraty zdrowia i pracy.
Oprocentowanie nominalne5.93 % 
w tymmarża  4.20 % 
WIBOR  1.73 % 
Oprocentowanie rzeczywiste6.40 % 
Ubezpieczenie pomostowe124.50 PLN Składka płatna miesięcznie do czasu dostarczenia odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku. Wysokość składki jest naliczona od docelowej wysokości wypłaconego kredytu.

Prowizja za podwyższone ryzyko - opłata za okres jednego roku wynosi 1% przyznanej kwoty kredytu i jest pobierana w miesięcznych ratach w ósmym dniu każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uruchomiony kredyt lub jego pierwsza transza. Ostatnia opłata pobierana jest za miesiąc, w którym Bank otrzyma odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa stanowiącego zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem pierwszej hipoteki na rzecz Banku.
Polisa na życie30.00 PLN Ubezpieczenie jest obowiązkowe. w ofercie Banku znajduje się Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców/pożyczkobiorców, stosowane jako jedno z zabezpieczeń kredytu hipotecznego. Składka ubezpieczeniowa wynosi 0,02% sumy ubezpieczenia miesięcznie, zgodnie ze stopą składki zawartą we Wniosku-Polisie i pobierana jest 1 dnia każdego miesiąca kalendarzowego z rachunku w Banku Millenium służącego do obsługi kredytu.

Koszt przyznania kredytu

 

 

Prowizja0.00 PLN W ramach najnowszej Promocji Bank Millennium nie pobiera prowizji.
Ubezpieczenie niskiego wkładu wlasnego0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartości nieruchomości bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego Wkładu.
Polisa ubezpieczeniowa360.00 PLN Ubezpieczenie jest obowiązkowe. w ofercie Banku znajduje się Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców/pożyczkobiorców, stosowane jako jedno z zabezpieczeń kredytu hipotecznego. Składka ubezpieczeniowa wynosi 0,02% sumy ubezpieczenia miesięcznie, zgodnie ze stopą składki zawartą we Wniosku-Polisie i pobierana jest 1 dnia każdego miesiąca kalendarzowego z rachunku w Banku Millenium służącego do obsługi kredytu.
Wycena nieruchomosci480.00 PLN Wycenę zleca samodzielnie i zawsze w bezpośrednim kontakcie z rzeczoznawcą klient. Operat szacunkowy jest wymagany w BM w przypadku każdej transakcji i może być dostarczony przez klienta wraz z wnioskiem o udzielenie informacji o kredycie lub po WOK.
Suma kosztów
840.00 PLN
  

Dodatkowe informacje

 

 

WekselNIE  Bank nie wymaga weksla jako dodatkowego zabezpieczenia kredytu.
Wcześniejsza spłata kredytu0.00 % 
Przewalutowaniena PLN brak Brak możliwości przewalutowania kredytu na PLN.
na EUR brak Brak możliwości przewalutowania kredytu na EUR.
na CHF brak Brak możliwości przewalutowania kredytu na CHF.
na USD brak Brak możliwości przewalutowania kredytu na USD.
Plusy oferty
  
  • Możliwa 6-miesięczna karencja
  • Bank akceptuje różne źródła dochodu
  • Możliwość spłaty pożyczki w miesięcznych ratach równych lub malejących
  • Zabezpieczeniem może być nieruchomość inna niż kredytowana
Minusy oferty  
  • Wymagane jest ubezpieczenie na życie dla każdego kredytobiorcy
Ocena klientów:
  Millennium

Forum (0)

Dodaj wątek (+)
x zamknij
Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Bądź pierwszy! Rozpocznij dyskusję na ten temat!