Szczegóły oferty

Bank BPH
Bank BPH
Pożyczka hipoteczna
 
  • Kredyt:  150 000 PLN / 20 lat
  • Wysokość raty:  994.91 PLN / miesiąc
  • Oprocentowanie:  5.58 % / w skali roku
  • Prowizja:  4350 PLN / jednorazowa
Bank BPH
Więcej szczegółów:

Koszt miesięczny obsługi kredytu

 

Komentarze

Wysokość raty994.91 PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu. Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (WIBOR) oraz stałej marży (zarobku) banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy WIBOR.

Bank zastrzega sobie możliwość stosowania odmiennych marż w ramach umów negocjowanych indywidualnie i programów specjalnych.

W ramach oferty standardowej bank może zaproponować marżę na poziomie od 3,35 proc. do 4,15 proc. Poziom marży uzależniony jest od celu kredytu oraz od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta.


Marża kredytu dla okresu krótszego niż 15 lat obniżana jest o 0,15 pkt.proc.


Dodatkowo istnieje możliwość obniżenia marży za produkty dodatkowe:

- W przypadku gdy Klient posiada na dzień wnioskowania o wypłatę pierwszych środków kredytu konto osobiste typu: Maksymalne Konto, Sezam Max lub Złoty Sezam i będzie przekazywał na to konto wynagrodzenie (obniżka marży o 0,3 p.p.). Obniżka marży obowiązuje tak długo jak długo Klient utrzymuje konto i począwszy od pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego następującego po dniu uruchomienia pierwszych środków Kredytu zapewnia na nie średnie (w danym kwartale kalendarzowym) wpływy w wysokości podanej w umowie kredytu oraz posiada kartę debetową do tego konta i dokonuje nią co najmniej 2 transakcji bezgotówkowych miesięcznie.

Marża po zastosowaniu obniżek wynosi od 3,05 p.p. do 3,85 p.p.
Oprocentowanie nominalne5.06 % 
w tymmarża  3.35 % 
WIBOR  1.71 % 
Oprocentowanie rzeczywiste5.58 % 
Ubezpieczenie pomostowe156.00 PLN Do momentu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest powiększone o 1,25 punkta procentowego rocznie i przekłada się na wzrost raty o podanej, szacunkowej wysokości.
Polisa na życie0.00 PLN Brak obowiązku wykupu ubezpieczeń na życie i od utraty pracy.

Koszt przyznania kredytu

 

 

Prowizja4 350.00 PLN W podstawowej opcji Programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH" prowizja jest doliczana do kredytu i wynosi 2,9% kwoty kredytu.

Prowizja może zostać obniżona do 1,34% przy założeniu wykupienia przez jednego Klienta dobrowolnego ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia na wypadek zgonu i niezdolności do pracy (koszt pierwszego roku ochrony wynosi 1,08% kwoty kredytu) oraz ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolność do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania (koszt pierwszego roku ochrony wynosi 0,48% kwoty kredytu).
Łączny koszt rocznej ochrony ubezpieczeniowej dla jednego Klienta wynosi 1,56%. W tym wypadku Bank pobierze 1,34% prowizji.
Ubezpieczenie niskiego wkładu wlasnego0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartości nieruchomości bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego Wkładu.
Polisa ubezpieczeniowa0.00 PLN Ubezpieczenie na życie i od utraty pracy nie jest obowiązkowe.

W przypadku skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej, prowizja za udzielenie kredytu obniżana jest o koszt ubezpieczenia. Rezygnacja z ubezpieczenia na etapie wnioskowania nie oznacza gorszych warunków kredytowych.

Koszt ubezpieczenia na wypadek zgonu i niezdolności do pracy wynosi 1,08 % kwoty kredytu natomiast koszt ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolność do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania wynosi 0,48 % kwoty kredytu – za każdego Kredytobiorcę objętego ochroną za pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej i jest doliczany do kwoty kredytu.
Wycena nieruchomosci300.00 PLN Po wstępnym zaakceptowaniu sytuacji finansowej i prawnej klienta bank wymaga wyceny nieruchomości. Koszt wyceny ponosi klient.

Koszt wyceny wynosi od 300 zł do 870 zł.
Suma kosztów
4 650.00 PLN
  

Dodatkowe informacje

 

 

WekselNIE  Bank nie wymaga weksla, jako dodatkowego zabezpieczenia kredytu.
Wcześniejsza spłata kredytu2.00 % Od 0% do 2%.

0% w przypadku kiedy łączna kwota nadpłat kapitału w okresie pierwszych 5 lat (liczonych od dnia wypłaty kredytu lub pierwszej transzy) nie przekroczy 50% kwoty udzielonego kredytu oraz jeśli wcześniejsza całkowita spłata nastąpi po 5 latach liczonych od dnia wypłaty kredytu lub pierwszej transzy.

2% minimum 50 zł - w przypadku, gdy kwota pojedynczej nadpłaty lub suma nadpłat kapitału w okresie pierwszych 5 lat (liczonych od dnia wypłaty kredytu lub pierwszej transzy) przekroczy 50% kwoty udzielonego kredytu oraz gdy wcześniejsza całkowita spłata nastąpi w tym okresie. Podstawą naliczenia prowizji jest nadpłata, która przekracza 50% kwoty udzielonego kredytu albo część nadpłaty, która spowodowała przekroczenie tego progu.
Przewalutowaniena PLN 0.00 % Brak możliwości przewalutowania kredytu udzielonego w PLN na walutę obcą. Przewalutowanie kredytu już udzielonego z innej waluty na PLN - 0%.
na EUR 0.00 % 
na CHF 0.00 % 
na USD 0.00 % 
Plusy oferty
  
  • Dostępny kredyt w wysokości do 50% wartości nieruchomości
  • Spłata w ratach malejących lub równych
Minusy oferty  
  • Marża uzależniona jest od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta
Ocena klientów:
  Bank BPH

Forum (0)

Dodaj wątek (+)
x zamknij
Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Bądź pierwszy! Rozpocznij dyskusję na ten temat!