Nowy pakiet ubezp. Bank BGŻ
2007-03-12 21:01:00
Bank BGŻ wspólnie z firmą Commercial Union Polska oferuje posiadaczom kredytu hipotecznego, konsolidacyjnego oraz pożyczki hipotecznej nowy Pakiet ubezpieczeniowy, obejmujący:

Bank BGŻ wspólnie z firmą Commercial Union Polska oferuje posiadaczom kredytu hipotecznego, konsolidacyjnego oraz pożyczki hipotecznej nowy Pakiet  ubezpieczeniowy, obejmujący:

  • Ubezpieczenie na życie
  • Ubezpieczenie na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
  • Ubezpieczenie od utraty pracy

Nasza nowa oferta wyróżnia się wśród ofert innych banków. Jest najbardziej kompleksowa na rynku - zapewnia kredytobiorcy ochronę w zakresie kilku ryzyk jednocześnie, jest łatwo dostępna oraz atrakcyjna cenowo. Klient, który chciałby skorzystać z takiego zakresu ubezpieczeń i wykupiłby je na rynku, zapłaciłby dużo więcej – powiedział Michał Glinka dyrektor departamentu produktów detalicznych w Banku BGŻ.

Ubezpieczenie na życie gwarantuje spłatę zaciągniętego kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy.
Ubezpieczenie na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy zapewnia spłatę zadłużenia, w momencie gdy kredytobiorca jest niezdolny do pracy zarobkowej i przyznane jest mu prawo do stałej renty.
Ubezpieczenie od utraty pracy daje możliwość spłaty zobowiązania w przypadku, gdy kredytobiorca utraci pracę. Po uzyskaniu statusu bezrobotnego przez kredytobiorcę ubezpieczyciel wypłaci świadczenia w wysokości max. 12 rat miesięcznych lub 4 rat kwartalnych swojego kredytu. Taka sytuacja może zdarzyć się nawet kilkakrotnie w okresie spłaty kredytu.
Opłata za Pakiet ubezpieczeń jest pobierana wraz z każdą spłacaną przez kredytobiorcę  ratą kredytu czy pożyczki. 
Klient może korzystać z Pakietu ubezpieczeń w całym okresie spłaty kredytu bądź pożyczki. Nie ma możliwości objęcia ochroną ubezpieczeniową danego Ubezpieczonego w zakresie pojedynczego ryzyka.

Aleksandra Myczkowska
Rzecznik Prasowy Banku BGŻ

Najlepsze oferty banków

Kredyty hipoteczne
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Kredyty gotówkowe
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Lokaty
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów