PKO BP w Jednolitym Obszarze Płatności w Euro (SEPA)
2008-01-24 16:08:00
PKO BP w Jednolitym Obszarze Płatności w Euro (SEPA) Od 28 stycznia br. klienci PKO BP zyskują możliwość wykonywania i otrzymywania niedrogich i pewnych poleceń wypłaty z banku krajowego do dowolnego kraju w obszarze SEPA. Bank kończy prace wdrożeniowe paneuropejskiego ...

PKO BP w Jednolitym Obszarze Płatności w Euro (SEPA)  Od 28 stycznia br. klienci PKO BP zyskują możliwość wykonywania i otrzymywania niedrogich i pewnych poleceń wypłaty z banku krajowego do dowolnego kraju w obszarze SEPA. Bank kończy prace wdrożeniowe paneuropejskiego instrumentu płatniczego, jakim jest polecenie wypłaty SEPA CT (Single Euro Payments Area Credit Transfer).

sprawdż oferty w PKO BP sprawdź

- Wdrożenie projektu SEPA CT zapewnia transparentność zasad realizacji usług płatniczych. Warunki realizacji usługi, opłaty, stosowane kursy będą dla klienta jawne i porównywalne - podkreśla Hanna Krajewska, zastępca dyrektora Departamentu Rachunkowości i Podatków w PKO BP.

Zgodnie z jednolitymi zasadami przyjętymi przez banki przystępujące do Schematu SEPA CT polecenie wypłaty SEPA musi spełnieniać następujące warunki:

  • jest realizowane przez banki, które działają na terytorium krajów Unii Europejskiej (oraz ich terytoriów zależnych), jak również Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii, oraz przystąpiły do Schematu SEPA CT i podpisały umowę przystąpienia do polecenia wypłaty SEPA (SEPA Credit Transfer Adherence Agreement),
  • walutą polecenia jest Euro,
  • polecenie zawiera klauzulę kosztową SHA (tzn. koszty polecenia wypłaty dzielone są między zleceniodawcę i beneficjenta - zleceniodawca pokrywa koszty banku zleceniodawcy, beneficjent - banku beneficjenta),
  • zawiera rachunek bankowy zleceniodawcy i beneficjenta w strukturze IBAN,
  • zawiera identyfikujący kod BIC (SWIFT) banku zleceniodawcy i banku beneficjenta,
  • zawiera znacznik płatności SEPA.

Polecenia wypłaty SEPA CT, będą realizowane przez PKO BP zarówno w ramach poleceń wypłaty wysyłanych, jak i otrzymywanych. Będą także najtańszymi w ofercie PKO BP. Opłaty nie będą uzależnione od kwoty polecenia wypłaty SEPA. Dodatkowo skrócony zostanie maksymalny czas realizacji polecenia wypłaty. Zgodnie z wymaganiami SEPA są to 3 dni robocze licząc od dnia następującego po dacie akceptacji zlecenia. Pozwoli to na jednoznaczne określenie czasu, w którym ma nastąpić uznanie rachunku beneficjenta. Obecnie maksymalny czas realizacji jest zdefiniowany w prawie obowiązującym jedynie dla przelewów transgranicznych i wynosi 5 dni roboczych. Ponadto pełna kwota płatności złożona przez Zleceniodawcę dotrze do Baneficjenta. 

Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA) funkcjonować ma jak jeden, wspólny rynek usług płatniczych, w którym klienci indywidualni i podmioty gospodarcze będą mogli dokonywać płatności w oparciu o jednolite zasady i wystandaryzowane mechanizmy. PKO BP współtworzy projekt SEPA uczestnicząc w pracach EPC (Europejska Rada d.s. Płatności) oraz biorąc udział w uzgadnianiu krajowych rozwiązań w ramach Forum SEPA PL, działającego przy Związku Banków Polskich.

Najlepsze oferty banków

Kredyty hipoteczne
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Kredyty gotówkowe
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Lokaty
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów