Pytanie do eksperta
2008-02-27 08:54:00
Jeżeli zadłużenie mojego klienta rośnie z miesiąca na miesiąc, to czy za każdym razem (np. co miesiąc) muszę wzywać dłużnika do zapłaty, żeby móc dopisać go do Krajowego Rejestru Długów?

Jeżeli zadłużenie mojego klienta rośnie z miesiąca na miesiąc, to czy za każdym razem (np. co miesiąc) muszę wzywać dłużnika do zapłaty, żeby móc dopisać go do Krajowego Rejestru Długów?

Zgodnie z obowiązującym prawem, żeby móc dopisać informacje o zadłużeniu danego klienta do Krajowego Rejestru Długów, należy wysłać do niego co najmniej miesiąc wcześniej, wezwanie do zapłaty, na adres siedziby bądź na adres do korespondencji wskazany przez przedsiębiorcę, zawierające ostrzeżenie o zamiarze przekazania jego danych do Krajowego Rejestru Długów - z podaniem pełnej nazwy biura i adresu siedziby. W przypadku dłużnika - konsumenta wezwanie do zapłaty powinno być wysłane na adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy bądź na adres do korespondencji.

W wezwaniu do zapłaty wierzyciel podaje wartość niezapłaconych należności. I taka kwota jest wpisywana do KRD. W przypadku powstania nowego zadłużenia należy wysłać kolejne wezwanie do zapłaty, żeby móc dopisać nowy dług klienta do systemu KRD.

Najlepsze oferty banków

Kredyty hipoteczne
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Kredyty gotówkowe
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Lokaty
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów