Szczegóły oferty

Alior Bank
Alior Bank
Megahipoteka
 
 • Kredyt:  240 000 PLN / 30 lat
 • Wysokość raty:  1263.55 PLN / miesiąc
 • Oprocentowanie:  5.44 % / w skali roku
 • Prowizja:  12000 PLN / jednorazowa
Alior Bank
Więcej szczegółów:

Koszt miesięczny obsługi kredytu

 

Komentarze

Wysokość raty1 263.55 PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert oprocentowanie jest podawane jako suma stałej marży (zarobku) banku oraz aktualnej, rynkowej stawki WIBOR (może się różnić od stosowanej na daną chwilę przez bank). Może to być przyczyną istnienia chwilowych różnic w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej.

Podano marżę bazową. W zależności od indywidualnej oceny klienta, bank może ją podwyższyć.

Marża min. może wynieść 2,49%. Dostępna jest dla kredytów w PLN, poniżej 1 mln PLN, przy celu mieszkaniowym z dodatkowym zabezpieczeniem kredytu w postaci cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie.
Oprocentowanie nominalne4.83 % 
w tymmarża  3.10 % 
WIBOR  1.73 % 
Oprocentowanie rzeczywiste5.44 % 
Ubezpieczenie pomostowe480.00 PLN Podano wartość w ujęciu miesięcznym. Składka płatna miesięcznie wraz z ratą kredytową. Do momentu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest powiększone o 2,50 punktu procentowego i przekłada się na wzrost raty o podanej szacunkowej wysokości. Marża zostaje obniżona po ustanowieniu zabezpieczenia.
Polisa na życie0.00 PLN Bank standardowo nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji polisy na życie.

Koszt przyznania kredytu

 

 

Prowizja12 000.00 PLN Prowizja ma charakter jednorazowy i jest to maksymalny poziom prowizji. Wysokość prowizji za przyznanie kredytu jest negocjowana indywidualnie z Klientem. Minimalny poziom prowizji to 2 proc. Prowizja płatna ze środków własnych klienta.
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartości nieruchomości bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego Wkładu.

Jeżeli LTV przy danej transakcji przekracza LTV standardowe, stosowane jest Ubezpieczenia Niskiego Wkładu, którego koszt ponosi Bank.
Polisa ubezpieczeniowa0.00 PLN Bank standardowo nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji polisy na życie. Ubezpieczenie jest jednak obowiązkowe w przypadku jedynego żywiciela rodziny, wykonywania niebezpiecznego zawodu, w przypadku dysproporcji w dochodach osób stanowiących gospodarstwo domowe.
Wycena nieruchomosci700.00 PLN Podana wartość ma charakter szacunkowy. Zależy od indywidualnych negocjacji z rzeczoznawcą oraz stawek obowiązujących w danym regionie.

Bank może może nie wymagać wyceny w przypadku wysokiego udziału własnego (rynek wtórny) lub określonych kwot kredytu i wybranych lokalizacji (rynek pierwotny).

W przypadku inspekcji budowy bank pobiera opłatę w wysokości 160 zł .
Suma kosztów
12 700.00 PLN
  

Dodatkowe informacje

 

 

WekselNIE  Bank nie wymaga weksla, jako dodatkowego zabezpieczenia kredytu.
Wcześniejsza spłata kredytu3.00 % Dla umów zawartych po wejściu w życie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami: w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Bank pobierze rekompensatę w wysokości odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części Kredytu w okresie od dnia faktycznej spłaty, nie więcej niż 3% spłacanej kwoty Kredytu. Do wyliczenia odsetek przyjmuje się oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty.
Plusy oferty
  
 • Aktywnym klientom bank oferuje niższą marżę
 • O jeden kredyt mogą ubiegać się aż 3 gospodarstwa domowe
Minusy oferty  
 • Wysoka prowizja za udzielenie kredytu
 • Odpłatna wycena nieruchomości
Ocena klientów:
  Alior Bank

Forum (1)

Dodaj wątek (+)
x zamknij
 • Odradzam Alior Bank [0]
  Stanowczo odradzam Alior Bank. Próbowano mnie oszukać (dwukrotnie!) przy uzyskiwaniu kredytu hipotecznego. Dla mnie nijak ma się ich myśl przewodnia ("Wyższa kultura bankowości") do rzeczywistości. Chamstwo, kłamstwa i oszustwa - to spotkało mnie w jednej z placówek na Śląsku! Omijajcie szerokim łukiem ten bank, a jeśli konieczne chcecie z nimi współpracować, dokładnie czytajcie wszystkie umowy i dokumenty!
  2014-10-05 // 13:09:32
  gość
  odpowiedz
  x zamknij