Szczegóły oferty

Deutsche Bank Polska
Deutsche Bank Polska
Kredyt hipoteczny
 
  • Kredyt:  240 000 PLN / 30 lat
  • Wysokość raty:  1292.78 PLN / miesiąc
  • Oprocentowanie:  5.37 % / w skali roku
  • Prowizja:  4800 PLN / jednorazowa
Deutsche Bank Polska
Więcej szczegółów:

Koszt miesięczny obsługi kredytu

 

Komentarze

Wysokość raty1 292.78 PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert oprocentowanie jest podawane jako suma stałej marży (zarobku) banku oraz aktualnej, rynkowej stawki WIBOR (może się różnić od stosowanej na daną chwilę przez bank). Może to być przyczyną istnienia chwilowych różnic w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty.


Wysokość marży może zostać obniżona po wykupieniu dodatkowych produktów:

- obniżka o 0,5 p.p. przy założeniu rachunku osobistego (db Life, db Invest, db Elite) wraz z regularnymi wpływami lub utrzymaniu salda określonego w umowie.

- obniżka o 0,2 p.p. przy wykupieniu karty kredytowej
Oprocentowanie nominalne5.03 % 
w tymmarża  3.30 % 
WIBOR  1.73 % 
Oprocentowanie rzeczywiste5.37 % 
Ubezpieczenie pomostowe240.00 PLN Podano wartość w ujęciu miesięcznym. Do momentu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz kredytodawcy oprocentowanie kredytu jest powiększone o 1.2% i przekłada się na wzrost raty o podanej, szacunkowej wysokości. Wielkość składki będzie zależna od wysokości bieżącego zadłużenia.
Polisa na życie0.00 PLN Ubezpieczenie nieobowiązkowe.

Ubezpieczenie na życie TU Metlife jest częścią Pakietu Ubezpieczeniowego: składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne – 0,042) lub TU AXA (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% lub 2,1% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne – 0,042% lub 0,045%, może być również kredytowana.

Ubezpieczenie od utraty pracy (TU Europa) - opcjonalne: 0,025 % miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu.

Koszt przyznania kredytu

 

 

Prowizja4 800.00 PLN Standardowo Bank pobiera prowizję w wysokości 2% w ramach Pakietu Standardowego.

Prowizja wyniesie 0% w ramach Pakietu Ubezpieczeniowego, w skład którego wchodzi ubezpieczenie na życie oferowane we współpracy z TU Metlife (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne – 0,042) lub TU AXA (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% lub 2,1% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne – 0,042% lub 0,045%, może być również kredytowana), rachunek osobisty (db Life, db Invest, db Elite) z wpływami z tytułu wynagrodzenia oraz karta kredytowa Deutsche Bank PBC, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy.

Prowizja wyniesie 0% w ramach Pakietu Inwestycyjnego, w skład którego wchodzi rozwiązanie inwestycyjno-ubezpieczeniowe z linii db Inwestuj w Przyszłość oferowane we współpracy z TU AXA lub TU Skandia ze składką miesięczną w wysokości 90 zł za każde 100 tys. zł kredytu (może być również kredytowana), rachunek osobisty (db Life, db Invest lub db Elite) z wpływami miesięcznymi z tytułu wynagrodzenia, dowolna karta kredytowa Deutsche Bank PBC, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy.
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata29.54 PLN Ze względu na zwiększone ryzyko marża Klienta jest podwyższana o 0,2% do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu LTV uzależnionego m.in. od typu nieruchomości i waluty kredytu.
Koszt UNW za pierwsze 3 lata974.82 PLN Podana stawka została podana wyłącznie w celach porównawczych i prezentuje wysokość opłaty z tytułu Ubezpieczenia Niskiego Wkładu za pierwsze 36 miesięcy od uruchomienia kredytu. W rzeczywistości bank pobiera opłatę każdego miesiąca.
Całkowity koszt UNW974.82 PLN Podana stawka jest całkowitym kosztem Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego przez cały okres kredytowania.
Polisa ubezpieczeniowa0.00 PLN Ubezpieczenie nieobowiązkowe.

Ubezpieczenie na życie TU Metlife jest częścią Pakietu Ubezpieczeniowego: składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne – 0,042) lub TU AXA (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% lub 2,1% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne – 0,042% lub 0,045%, może być również kredytowana.

Ubezpieczenie od utraty pracy (TU Europa) - opcjonalne: 0,025 % miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu.
Wycena nieruchomosci0.00 PLN Weryfikacja wartości nieruchomości następuje na podstawie operatu szacunkowego - Klienci mają możliwość wyboru źródła pozyskania operatu szacunkowego, tj. zlecenia jego wykonania:

- za pośrednictwem Deutsche Bank Polska S.A. w firmie Emmerson Evaluation Sp. z o.o.

- we własnym zakresie, przez dowolnego rzeczoznawcę majątkowego
Suma kosztów
5 774.82 PLN
  

Dodatkowe informacje

 

 

WekselNIE  Bank nie wymaga weksla jako dodatkowego zabezpieczenia.
Wcześniejsza spłata kredytu2.00 % Prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty obowiązuje w ciągu 3 lat od dnia wypłaty kredytu.
Plusy oferty
  
  • Wybór systemu rat - stałe lub malejące
  • Możliwość uzyskania środków na różnorodne cele
Minusy oferty  
  • Obowiązkowe ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
Ocena klientów:
  Deutsche Bank Polska

Forum (0)

Dodaj wątek (+)
x zamknij
Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Bądź pierwszy! Rozpocznij dyskusję na ten temat!