Szczegóły oferty

Alior Bank
Alior Bank
Megahipoteka-oferta standardowa
 
  • Kredyt:  150 000 PLN / 20 lat
  • Wysokość raty:  1103.4 PLN / miesiąc
  • Oprocentowanie:  7.27 % / w skali roku
  • Prowizja:  7500 PLN / jednorazowa
Alior Bank
Więcej szczegółów:

Koszt miesięczny obsługi kredytu

 

Komentarze

Wysokość raty1 103.40 PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert oprocentowanie jest podawane jako suma stałej marży (zarobku) banku oraz aktualnej, rynkowej stawki WIBOR (może się różnić od stosowanej na daną chwilę przez bank). Może to być przyczyną istnienia chwilowych różnic w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej.

Podano marżę bazową. W zależności od indywidualnej oceny klienta, bank może ją podwyższyć.
Oprocentowanie nominalne6.33 % 
w tymmarża  4.60 % 
WIBOR  1.73 % 
Oprocentowanie rzeczywiste7.27 % 
Ubezpieczenie pomostowe300.00 PLN Podano wartość w ujęciu miesięcznym. Składka płatna miesięcznie wraz z ratą kredytową. Do momentu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest powiększone o 2,50 punktu procentowego i przekłada się na wzrost raty o podanej szacunkowej wysokości. Marża zostaje obniżona po ustanowieniu zabezpieczenia.
Polisa na życie0.00 PLN Bank standardowo nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji polisy na życie.

Koszt przyznania kredytu

 

 

Prowizja7 500.00 PLN Prowizja ma charakter jednorazowy i jest to maksymalny poziom prowizji. Wysokość prowizji za przyznanie kredytu jest negocjowana indywidualnie z Klientem. Minimalny poziom prowizji to 2 proc. Prowizja płatna ze środków własnych klienta.
Ubezpieczenie niskiego wkładu wlasnego0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartości nieruchomości bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego Wkładu.
Polisa ubezpieczeniowa0.00 PLN Bank standardowo nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji polisy na życie. Ubezpieczenie jest jednak obowiązkowe w przypadku jedynego żywiciela rodziny, wykonywania niebezpiecznego zawodu, w przypadku dysproporcji w dochodach osób stanowiących gospodarstwo domowe.
Wycena nieruchomosci700.00 PLN Podana wartość ma charakter szacunkowy. Zależy od indywidualnych negocjacji z rzeczoznawcą oraz stawek obowiązujących w danym regionie.

Bank może nie wymagać wyceny w przypadku wysokiego udziału własnego (rynek wtórny) lub określonych kwot kredytu i wybranych lokalizacji (rynek pierwotny).

W przypadku inspekcji budowy bank pobiera opłatę w wysokości 160 zł .
Suma kosztów
8 200.00 PLN
  

Dodatkowe informacje

 

 

WekselNIE  Bank nie wymaga weksla, jako dodatkowego zabezpieczenia kredytu.
Wcześniejsza spłata kredytu3.00 % Dla umów zawartych po wejściu w życie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami: w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Bank pobierze rekompensatę w wysokości odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części Kredytu w okresie od dnia faktycznej spłaty, nie więcej niż 3% spłacanej kwoty Kredytu. Do wyliczenia odsetek przyjmuje się oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty.
Przewalutowaniena PLN 1.00 % Jednorazowa prowizja płatna od kwoty podlegającej przewalutowaniu. Liczba przewalutowań jest nieograniczona.
na EUR 1.00 % Jednorazowa prowizja płatna od kwoty podlegającej przewalutowaniu. Liczba przewalutowań jest nieograniczona.
na CHF 1.00 % Jednorazowa prowizja płatna od kwoty podlegającej przewalutowaniu. Liczba przewalutowań jest nieograniczona.
na USD brak Brak możliwości przewalutowania kredytu na USD.
Plusy oferty
  
  • Minimalna kwota pożyczki hipotecznej wynosi 25 000 zł
  • Aktywnym klientom bank oferuje niższą marżę
Minusy oferty  
  • Prowizja płatna ze środków własnych klienta
Ocena klientów:
  Alior Bank

Forum (0)

Dodaj wątek (+)
x zamknij
Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Bądź pierwszy! Rozpocznij dyskusję na ten temat!