500 zł na dziecko od Nationale-Nederlanden

30.07.2016
500 zł na dziecko od Nationale-Nederlanden

Na fali popularności programu 500+ Nationale-Nederlanden postanowiło przygotować ofertę specjalną - ubezpieczenie z coroczną premią na dziecko.

Na co przeznaczyć pieniądze z programu 500+? Z pewnością warto dzięki nim zadbać o przyszłość finansową dziecka. Robić to można na wiele sposobów (lokaty, akcje, książeczki mieszkaniowe, ubezpieczenia). Warto jednak mieć w każdej chwili na uwadze prawdziwy cel oszczędzania - czyli ochronę kapitału przekazanego w przyszłości dziecku. Z tego powodu nie warto wszystkich środków przeznaczać na ryzykowne inwestowanie na giełdzie. Oczywiście warto zaopatrywać się w akcje, jednak lokując większośc kapitału w bezpieczne instrumenty, które zmnimalizują ewentualne straty poniesione na nietrafionych inwestycjach.

Ubezpieczenie na życie z premią

By uatrakcyjnić swoją propozycję dla zainwestowania pieniędzy otrzymanych w ramach programu 500+, Nationale-Nederlanden przygotowało bonus: nawet 500 zł rocznie. Premia dostępna jest w ramach "Oferty z Premią" – stanowiącej rozszerzenie ubezpieczenia "Sposób na Przyszłość". Bonus będzie wypłacany do czasu, gdy najmłodsze dziecko, ubezpieczone w ramach polisy, ukończy 18 rok życia.

Ochrona i inwestycja w jednym

Pieniądze przeznaczane na składki ubezpieczeniowe rozdzielane są na dwie części - jedna zasila część ochronną ubezpieczenia, a druga zostaje przekazana na jego część inwestycyjną. Polisa chroni ubezpieczonego na wypadek jego śmierci oraz innych zdarzeń zdrowotnych, a także ubezpieczone razem z rodzicem dziecko – przed skutkami poważnych chorób i wypadków. Jeżeli ubezpieczony będzie regularnie opłacał składki, będzie mógł liczyć na dodatkową premię w wysokości 500 zł rocznie.

Minimum 150 zł miesięcznie

Minimalna składka ubezpieczeniowa wynosi 150 zł. Ubezpieczyciel zapewnia możliwość wyjścia z umowy polisy bez ponoszenia kosztów rezygnacji. Ubezpieczeniem może zostać objęte nawet 10 osób. Ochrona zapewniana w ramach umowy trwa 24 godziny na dobę.

, ekspert Comperia.pl
Najlepsze oferty banków

Kredyty hipoteczne
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Kredyty gotówkowe
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Lokaty
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów