Kredyt gotówkowy Happy End w BGŻ BNP Paribas

27.02.2017
Kredyt gotówkowy Happy End w BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas postanowił odświeżyć swoją ofertę kredytów gotówkowych: pod szyldem "Happy End" udostępnił kredyt gotówkowy Happy End z z oprocentowaniem stałym 4,4%.

Kredyt Happy End można uzyskać na dowolny cel - na kwotę od 2 tys. zł do 30 tys. zł. Dostępny okres spłaty sięga od 6 miesięcy do 5 lat.

Kto może otrzymać kredyt?

O kredyt gotówkowy Happy End mogą wnioskować osoby, które mają ukończone 18 lat i osiągają stałe dochody na podstawie:

  • umowy o pracę (na czas nieokreślony lub określony)
  • umów zleceń
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  • prowadzenia działalności rolniczej
  • emerytury lub zasiłku przedemerytalnego
  • renty
  • dochodów uzyskiwanych za granicą

Jeśli wniosek złożysz do końca kwietnia 2017 roku, jako potwierdzenie Twoich dochodów bank może uwzględnić zeznanie podatkowe PIT.

O kredyt możesz się ubiegać sam lub ze współkredytobiorcą (maksymalnie do umowy mogą przystąpić dwie osoby). Niestety tym współkredytobiorcą może być jedynie mąż/żona. Jeśli jesteś w związku małżeńskim, w którym istnieje wspólnota majątkowa, ale o kredyt chcesz ubiegać się sam, o ile wnioskowana kwota (bez uwzględnienia prowizji i ubezpieczenia) nie przekroczy 20 tys. zł bank nie będzie wymagał pisemnej zgody małżonka.

Ostatni rok bez odsetek

Przypominamy, że w BGŻ BNP Paribas obowiązuje nadal promocja "Ostatni rok bez odsetek". Dzięki niej można liczyć na umorzenie odsetek należnych w ramach ostatnich 12 rat, jeśli zostaną spełnione warunki promocji, do których należy m.in. zasada, że wszystkie pełne raty przez cały okres spłaty muszą być regulowane terminowo. Akcja dotyczy także kredytu Happy End.

Wnioski o kredyt Happy End można składać do 14 maja 2017 r.

, ekspert Comperia.pl
Najlepsze oferty banków

Kredyty hipoteczne
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Kredyty gotówkowe
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Lokaty
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów