Kredyt dla firmy z prowizją 0% w BOŚ Banku

24.07.2018
Kredyt dla firmy z prowizją 0% w BOŚ Banku

Przedsiębiorcy, którzy zawrą umowę kredytu obrotowego w ramach promocji "Kredyt dla firmy", będą zwolnieni z prowizji za udzielenie kredytu, a do tego zaoszczędzą na odsetkach dzięki obniżonej marży.

Oferta specjalna kredytu obrotowego została przygotowana z myślą o mikroprzedsiębiorcach. By z niej skorzystać, należy w okresie promocji zawrzeć umowę kredytu obrotowego w rachunku kredytowym oraz spełnić dwa dodatkowe warunki. Jednym z nich jest podpisanie oświadczenia o przystąpieniu do promocji wraz z udzieleniem zgód marketingowych na rzecz banku, a drugim posiadanie lub założenie konta bieżącego wraz z kartą debetową i zapewnianie na rachunku regularnych wpływów pieniężnych.

Uczestnicy promocji są zobowiązani do otwarcia Konta Elastycznego z Taryfą Oszczędną lub Taryfą Optymalną. Konto należy zasilać co miesiąc kwotą w wysokości co najmniej dwukrotnie przewyższającej wysokość raty (kapitałowo-odsetkowej).

Korzyściami płynącymi z udziału w promocji jest brak prowizji za udzielenie kredytu oraz niska marża, która wynosi: 4,8% lub 4,5%. W obu przypadkach oprocentowanie kredytu jest uzupełnione o wskaźnik WIBOR 3M.

Na marżę 4,5% mogą liczyć klienci, którzy wnioskują o kredyt o wartości powyżej 50 tys. zł lub na kwotę niżą, o ile kredyt zostanie zabezpieczony w postaci gwarancji COSME. Marżę 4,8% uzyskają przedsiębiorcy, którzy wnioskują o kredyt na kwotę do 50 tys. zł bez przedstawiania gwarancji COSME.

Do promocji można przystąpić do 30 czerwca 2019 r.

, ekspert Comperia.pl
Najlepsze oferty banków

Kredyty hipoteczne
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Kredyty gotówkowe
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Lokaty
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów