mBank: 0% prowizji za faktoring dla jednoosobowych firm

19.04.2019
mBank: 0% prowizji za faktoring dla jednoosobowych firm

mBank wystartował z nową ofertą przygotowaną dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Teraz mogą korzystać z faktoringu i nie zapłacą nic za rozpatrzenie wniosku o przyznanie limitu.

Faktoring umożliwia szybsze pozyskiwanie pieniędzy z faktur, które dopiero czekają na opłacenie. By przyspieszyć dostęp do gotówki, wystarczy sprzedać nieptrzeterminowaną fakturę bankowi. Ten, za określoną prowizję, wypłaci kwotę z faktury, a sam poczeka na należność do czasu, w którym powinna zostać opłacona przez kontrahenta.

Jak działa faktoring w mBanku?

Z faktoringu dla mikrofirm w mBanku mogą korzystać tylko aktywni klienci, czyli ci, którzy mają otwarte konto firmowe. Maksymalny dostępny limit faktoringowy, jak mogą uzyskać, to 50 tys. zł. Za rozpatrzenie wniosku o przyznanie limitu bank pobiera 0% prowizji.

Proces przyznawania limitu faktoringowego jest bardzo prosty – trwa zaledwie kilka minut. Cała procedura odbywa się online.

Po przyznaniu limitu przedsiębiorca będzie mógł zgłosić wystawioną przez siebie fakturę do sfinansowania przez bank w dowolnej chwili poprzez bankowość elektroniczną. Rozpatrywanie wniosku powinno trwać ok 5 minut. W przypadku wydania przez bank pozytywnej decyzji pieniądze za fakturę w kwocie równej 100% wartości netto z faktury zostaną przekazane na rachunek przedsiębiorcy maksymalnie w ciągu 24 godzin.

Automatyczna spłata

Dzięki powiązaniu usługi faktoringu z kontem firmowym w mBanku, przedsiębiorca nie będzie musiał pamiętać o spłacie limitu faktoringowego. W dniu zapadalności faktury, czyli czasie, w którym kontrahent powinien spłacić należność, bank automatycznie pobierze należność z konta przedsiębiorcy.

Jeśli płatność nie zostanie odnotowana, automatycznie zostanie uruchomiony okres regresu, czyli 14-dniowy czas, liczony od pierwszego dnia po terminie płatności faktury.

Przedsiębiorcy mają dodatkowo możliwość samodzielnego wydłużenia terminu spłaty faktoringu o 30 dni kalendarzowych od ostatecznego terminu płatności danej faktury.

Opłaty faktoringowe w mBanku

Opłaty związane z korzystaniem z faktoringu są pobierane dopiero w przypadku aktywnego korzystania z limitu:

  • 2% wartości netto faktury wystawionej kontrahentowi
  • 1% za 14-dniowy okres regresu (włączany automatycznie w pierwszym dniu od dnia zapadalności faktury)
  • 1,5% wartości netto z faktury w przypadku samodzielnego wydłużenie okresu spłaty wierzytelności o 30 dni od pierwszego dnia po terminie zapadalności faktury

Za odnowienie limitu faktoringowego bank dodatkowo pobierze prowizję w wysokości 2,5% od kwoty odnowienia. Rezygnacja z usługi przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub aneksu podwyższającego limit wiążą się z dodatkową opłatą, sięgającą 1,5% od kwoty limitu.

, ekspert Comperia.pl
Najlepsze oferty banków

Kredyty hipoteczne
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Kredyty gotówkowe
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Lokaty
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów