Alior Bank proponuje inwestycję „Spółki Energetyczne”

08.05.2014
tagi: Alior Bank, inwestycja, Spółki Energetyczne
Alior Bank proponuje inwestycję „Spółki Energetyczne”

Do 30 maja 2014 r w Alior Banku trwają zapisy na nowy produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny „Spółki Energetyczne”. Strategia inwestycyjna zakłada wzrost cen spółek notowanych na światowych giełdach.

Sprawdź teraz najlepsze lokaty!

„Spółki Energetyczne” to 2,5-letni produkt w formie ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym inwestującym w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank. Rozwiązanie takie polecane jest klientom szukającym możliwości dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego.

Produkt bazuje na notowaniach koszyka spółek, pozytywnie ocenianych przez analityków: BP, Royal Dutch Shell, Eni, Chevron (Indeks). Na koniec inwestycji klient otrzyma wpłacony kapitał oraz zysk równy 70-90% końcowego wzrostu wartości koszyka.

Każda spółka ma w koszyku taką samą wagę, ale w Dniu Wykupu w miejsce dwóch najwyższych stóp zwrotu przyjęta zostanie Stopa Zastąpienia na poziomie 13%.

W zrozumieniu zasad działania inwestycji pomogą przykładowe scenariusze dla inwestycji w wysokości 10 000 zł.:

1. Scenariusz „umiarkowanie optymistyczny”

  W Dniu Obserwacji (07 grudnia 2016 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi: -1%; -2%; -4%; -5%; stopa procentowa zostaje ustalona na poziomie 4,25%=[(+13%+13%-4%-5%)/4]. Klient otrzyma więc zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 3,40% (4,25%*80%), czyli ok. 1,36% p.a.

Wypłata wyniesie łącznie 10 340 zł (przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych).

2. Scenariusz „optymistyczny”

 W Dniu Obserwacji (07 grudnia 2016 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi: +90%; +85%; +60%; +20%; stopa procentowa zostaje ustalona na poziomie 26.50%=[(+13%+13%+60%+20%)/4]. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 21,2% (26.50%*80%), czyli ok. 8,48% p.a.

Wypłata wyniesie łącznie 12 120 zł (przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych).

3. Scenariusz „pesymistyczny”

  W Dniu Obserwacji (07 grudnia 2016 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi: -15%; -20%; -25%; -30%; stopa procentowa zostaje ustalona na poziomie -7,25%=[(+13%+13%-25%-30%)/4]. Dzięki 100% gwarancji kapitału, klient nie ponosi jednak straty i otrzyma zwrot zainwestowanych 10 000 zł.

Inwestor ma możliwość wycofania się z inwestycji przed upływem 30 miesięcy według wyceny rynkowej. Dodatkowo mechanizm ograniczający straty Alior Bank gwarantuje, że w trakcie trwania inwestycji jej wartość rynkowa nie spadnie poniżej 86 za każde wpłacone 100 zł. Wcześniejsze wycofanie się nie wiąże się z dodatkowymi opłatami likwidacyjnymi.

Dzięki ubezpieczeniowemu charakterowi inwestycji klienci otrzymują ubezpieczenie na wypadek śmierci. Minimalna kwota wpłaty to 3 000 zł. Do inwestycji, przeznaczonej dla pełnoletnich klientów Alior Banku, można przystępować w placówkach banku. Decydując się na skorzystanie z oferty można dodatkowo założyć wysoko oprocentowaną lokatę, w ramach promocji Lokata z Inwestycją.

Sprawdź teraz najlepsze lokaty!

Autor: Banki.pl
Najlepsze oferty banków

Kredyty hipoteczne
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Kredyty gotówkowe
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Lokaty
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów