Alior Bank proponuje „Medyczną Inwestycję”

18.02.2014
tagi: Alior Bank, Medyczna Inwestycja, produkt strukturyzowany
Alior Bank proponuje „Medyczną Inwestycję”

Do 4 marca br. dla klientów Private Banking w Alior Banku dostępny jest nowy produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny pod nazwą „Medyczna Inwestycja”.
 

Sprawdź teraz najlepsze lokaty!

Najnowsza propozycja Alior Banku to dwuletnie ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym inwestującym w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank. „Medyczna Inwestycja” bazuje na wzroście Indeksu STOXX Europe 600 Health Care Price EUR. Na koniec inwestycji następuje zwrot kapitału oraz premia w wysokości 60-80% wzrostu indeksu, obliczonego na podstawie średniej z czterech Dni Obserwacji.

W zrozumieniu zasad działania inwestycji pomogą przykładowe scenariusze dla inwestycji w wysokości 10 000 zł. i przykładowej partycypacji 70%:

1. Scenariusz „optymistyczny”

W Dniu Ustalenia Odsetek (14/03/2016 r.) Końcowy Poziom Indeksu wyznaczony na podstawie 4 obserwacji wynosi 125%. Oprócz zwrotu kapitału klient otrzyma odsetki w wysokości 17.50% (70% * 25%), czyli ok. 8,75% p.a. Łącznie wypłata wyniesie 11 750 zł przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych

2. Scenariusz „pesymistyczny”

W Dniu Ustalenia Odsetek (14/03/2016 r.) Końcowy Poziom Indeksu wyznaczony na podstawie 4 obserwacji jest o 20% niższy od wartości początkowej. Dzięki 100% ochronie kapitału, klient nie poniósł straty i  otrzyma 10 000 zł.

3. Scenariusz „umiarkowanie optymistyczny”

W tym przypadku Końcowy Poziom Indeksu wyznaczony na podstawie 4 obserwacji wzrósł o 9% w porównaniu do początkowej wartości. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz 6.30% odsetek(70% * 9%), czyli ok. 3,15% p.a. Łącznie wypłata wyniesie 10 630 zł przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.

Decydując się na produkt „Medyczna Inwestycja” klienci otrzymują również ubezpieczenie na wypadek śmierci. Minimalna wpłata to 30 000 zł. Do inwestycji mogą przystąpić tylko klienci Private Banking w wybranych placówkach Alior Banku.

Sprawdź teraz najlepsze lokaty!

Autor: Banki.pl
Najlepsze oferty banków

Kredyty hipoteczne
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Kredyty gotówkowe
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Lokaty
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów