Druga subskrypcja db Gwarancja TOP 30 w Deutsche Bank Polska

13.05.2014
tagi: db Gwarancja TOP 30, Deutsche Bank Polska, WIG30
Druga subskrypcja db Gwarancja TOP 30 w Deutsche Bank Polska

Do 26 maja w oddziałach Deutsche Bank Polska trwają zapisy w ramach drugiej subskrypcji produktu db Gwarancja TOP 30. Ta 2-letnia inwestycja, w formie ubezpieczenia na życie i dożycie stworzonego we współpracy z TU na Życie Europa S.A., gwarantuje 100-procentową ochronę zainwestowanej składki na koniec okresu odpowiedzialności, a jej potencjalny zysk  to nawet 12% w skali 2 lat.
 

Sprawdź teraz najlepsze lokaty!

Inwestycja db Gwarancja TOP 30 jest proponowana w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie ze 100-procentową gwarancją zainwestowanej składki (składki pomniejszonej o opłatę wstępną).

Instrumentem bazowym produktu jest indeks WIG30 obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Indeks ten jest odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej w kraju, ta natomiast, według analityków, stoi przed perspektywą ożywienia.

Premia w produkcie db Gwarancja TOP 30 jest wyliczana według formuły opartej o dzienne obserwacje indeksu WIG30. Zostanie ona naliczona jedynie za dni, w których wartość indeksu będzie mieściła się w określonym z góry przedziale. W pierwszym roku inwestycji przedział ten wynosi 99-110%, w drugim natomiast 104-115% wartości początkowej indeksu (z dnia 30.05.2014).

Wartość premii będzie tym wyższa, im więcej będzie dni, w których indeks nie przekroczy wyznaczonych granic. Na koniec inwestycji ich, w stosunku do ogólnej liczby dni w dwóch latach obserwacji, zostanie przemnożona przez kupon, który wyniesie 8-12% w skali 2 lat.

Minimalna wpłata to 2 000 zł, a opłata wstępna wynosi 1,5% wpłacanej składki. Wcześniejsza rezygnacja wiąże się z wypłatą wartości wykupu, zależną od momentu złożenia oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia, uwzględniającą bieżącą wartość instrumentu pochodnego i koszty rezygnacji (200 zł).

Charakter produktu pozwala na zwolnienie zwrotu z inwestycji z podatku od zysków kapitałowych. Co więcej w losowych sytuacjach zapewnia on wypłatę uprawnionym świadczenia bez podatku od spadków i darowizn.

Sprawdź teraz najlepsze lokaty!

Autor: Banki.pl
Najlepsze oferty banków

Kredyty hipoteczne
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Kredyty gotówkowe
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Lokaty
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów