Nowa struktura w ofercie Alior Banku

11.02.2014
tagi: Alior Bank, Olimpijska Inwestycja, produkt strukturyzowany
Nowa struktura w ofercie Alior Banku

Do 28 lutego br. w Alior Banku trwają zapisy na nowy produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny. Strategia „Olimpijskiej Inwestycji” zakłada zysk przy wzrostach cen spółek notowanych na światowych giełdach, zapewniając jednocześnie ochronę kapitału.
 

Sprawdź teraz najlepsze lokaty!

Nowy produkt strukturyzowany Alior Banku - „Olimpijska Inwestycja” to 25-miesięczne ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym inwestującym w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank. Na koniec inwestycji inwestor może liczyć na zwrot wpłaconego kapitału oraz zysk, w wysokości 70-90% końcowego wzrostu wartości koszyka spółek: McDonald’s, Volkswagen, Gazprom, Panasonic (Indeks). Spółki mają w koszyku taką samą wagę.  Dwie najwyższe stopy zwrotu zostaną zastąpione wartością Stopy Zastąpienia równą 13%,  dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dodatniej stopy zwrotu nawet przy niekorzystnym kształtowaniu się notowań spółek w okresie inwestycji.

Dla pełnego zrozumienia zasad działania inwestycji przedstawione zostały przykładowe scenariusze dla inwestycji w wysokości 10 000 zł.:

Scenariusz umiarkowanie optymistyczny - w Dniu Obserwacji (07.04.2016 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio: -1%; -2%; -4%; -5%. Stopa procentowa zostaje ustalona na poziomie 4,25%=[(+13%+13%-4%-5%)/4], klient otrzyma więc zwrot zainwestowanego kapitału wraz z odsetkami w wysokości 3,40% (4,25%*80%), czyli ok. 1,62% p.a. Łącznie wypłata wyniesie 10 340 zł przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.

Scenariusz optymistyczny - w Dniu Obserwacji (07.04.2016 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio: +90%; +85%; +60%; +20%. Stopa procentowa zostaje ustalona na poziomie 26.50% = [(+13%+13%+60%+20%)/4], klient otrzyma więc zwrot zainwestowanego kapitału wraz z odsetkamiw wysokości 21,2% (26.50%*80%), czyli ok. 10,14% p.a. Łącznie wypłata wyniesie 12 120 zł przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.

Scenariusz pesymistyczny - w Dniu Obserwacji (07.04.2016 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio: -15%; -20%; -25%; -30%. Stopa procentowa zostaje ustalona na poziomie -7,25%=[(+13%+13%-25%-30%)/4]. Dzięki 100% ochronie kapitału, klient nie poniósł straty i otrzyma zwrot zainwestowanych 10 000 zł

Z inwestycji można wycofać się przed upływem 25 miesięcy według wyceny rynkowej. Dodatkowo Alior Bank gwarantuje wartość rynkową w trakcie trwania inwestycji na poziomie co najmniej 86 zł za każde wpłacone 100 zł (mechanizm ograniczający straty). Za wcześniejsze wycofanie się z inwestycji nie są pobierane dodatkowe opłaty.

Inwestycja ma charakter ubezpieczeniowy, klienci otrzymują więc również ubezpieczenie na wypadek śmierci. Minimalna wpłata to 3 000 złotych. Inwestycja kierowana jest do pełnoletnich klientów Alior Banku. Dodatkowo osoby, które z niej skorzystają mają możliwość założenia wysoko oprocentowanej lokaty w promocji Lokata z Inwestycją.

Sprawdź teraz najlepsze lokaty!

Autor: Banki.pl
Najlepsze oferty banków

Kredyty hipoteczne
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Kredyty gotówkowe
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Lokaty
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów