Produkt strukturyzowany db Gwarancja TOP 30 w Deutsche Bank Polska

14.04.2014
tagi: db Gwarancja TOP 30, Deutsche Bank Polska, WIG30
Produkt strukturyzowany db Gwarancja TOP 30 w Deutsche Bank Polska

Do 24 kwietnia Deutsche Bank Polska prowadzi zapisy w ramach pierwszej subskrypcji db Gwarancja TOP 30. Ten 2-letni produkt ma formę ubezpieczenia na życie i dożycie ze 100-procentową gwarancją zainwestowanej składki na koniec okresu odpowiedzialności. Potencjalny zysk to nawet 12% w skali 2 lat.

Sprawdź teraz najlepsze lokaty!

Inwestycja db Gwarancja TOP 30 powstała we współpracy z TU na Życie Europa S.A. i ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Produkt gwarantuje 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (składki pomniejszonej o opłatę wstępną).

Aktywem bazowym inwestycji db Gwarancja TOP 30 jest indeks WIG30 obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Ewentualny zysk wyliczany jest w oparciu o dzienne obserwacje indeksu WIG30. Premia zostanie naliczona tylko za dni, w których wartość indeksu znajdzie się w określonym przedziale - w pierwszym roku obserwacji indeksu będzie to 99-110%, w drugim 104-115% wartości początkowej indeksu (z dnia 30.04.2014). Na koniec inwestycji suma dni, w których wartość indeksu mieści się w przedziale, w stosunku do ogólnej liczby dni w dwóch latach obserwacji, zostanie przemnożona przez kupon, który wyniesie 8-12% w skali 2 lat.

Minimalna wpłata to 2 tys. zł, opłata wstępna wynosi natomiast 1,5% wpłacanej składki. Rezygnacja z produktu przed terminem wiąże się z wypłatą wartości wykupu, w wysokości zależnej od momentu złożenia oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia. Wartość wykupu uwzględnia również bieżącą wartość instrumentu pochodnego oraz koszty rezygnacji (200 zł).

Forma produktu pozwala na zwolnienie zwrotu z inwestycji z podatku od zysków kapitałowych. Ponadto w losowych sytuacjach wypłata uprawnionym świadczenia dokonywana jest bez podatku od spadków i darowizn z tytułu zgonu ubezpieczonego.

Sprawdź teraz najlepsze lokaty!

Autor: Banki.pl
Najlepsze oferty banków

Kredyty hipoteczne
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Kredyty gotówkowe
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Lokaty
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów