Sejm przyjął ustawę o kredycie hipotecznym

26.02.2017
Sejm przyjął ustawę o kredycie hipotecznym

Sejm zatwierdził właśnie ustawę o kredycie hipotecznym - zmiany jednak niewiele zmienią dla konsumentów, ponieważ od wielu miesięcy są już respektowane przez zdecydowaną część banków.

Choć przepisy ustawy są korzystne dla konsumentów, to jednak nie wprowadzają wiele zmian, które nie byłyby stosowane obecnie. Dzięki rekomendacjom KNF od wielu miesięcy, a nawet lat, banki stosują już podobne do wprowadzanych ustawowo zasady obsługi kredytów hipotecznych.

Trzy tygodnie na decyzję kredytową

Od momentu wejścia ustawy w życie banki będą musiały wydać decyzję kredytową w przeciągu 21 dni od przyjęcia wniosku o kredyt hipoteczny. Mimo że w praktyce większość banków daje odpowiedź wnioskodawcy wcześniej, to wciąż jednak niektóre banki potrzebują więcej czasu do namysłu, zwłaszcza w przypadku wniosków o kredyt na budowę domu.

Opłaca za wcześniejszą spłatę tylko przez 3 lata

Banki nie będą mogły nakładać na kredytobiorców opłat za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego (dotyczy to jedynie kredytów ze zmiennym oprocentowaniem - tych jednak w Polsce sprzedaje się najwięcej) po 3 latach od jego zaciągnięcia (podpisania umowy kredytowej). Wysokość opłat pobieranych w tym czasie również będzie ograniczona: do 3% spłacanej kwoty, przy zachowaniu zasady, że opłata ta nie przekroczy sumy rocznych odsetek, które pobrane byłyby od kwoty spłacanej wcześniej.

Koniec sprzedaży wiązanej

Decyzja kredytowa banku nie może być uzależniona od obowiązku skorzystania z innych produktów z oferty tego banku (wyjątkiem bezpłatny rachunek do spłaty kredytu). Nadal jednak będzie istnieć możliwość prowadzenia sprzedaży łączonej, o ile bank udostępni klientom również wersję tej oferty dostępną bez konieczności skorzystania z innych produktów.

Prawo do restrukturyzacji

Jeśli klient będzie się opóźniał z ratami, będzie mieć prawo do złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia (zawieszenie rat, wydłużenie okresu spłaty lub inne opcje, pozwalające na terminową spłatę kredytu). Jeśli takie rozwiązanie zawiedzie, kredytobiorca będzie mógł zyskać czas (aż 6 miesięcy) na samodzielną sprzedaż nieruchomości. Otrzyma w ten sposób możliwość sprzedaży zadłużonego domu czy mieszkania po możliwie najlepszych warunkach rynkowych.

Ustawa czeka teraz na akceptację Senatu. Gdy to nastąpi, trafi do kancelarii prezydenta. Po podpisaniu ustawy wejdzie ona w życie 3 miesiące od momentu publikacji jej w Dzienniku Ustaw.

, ekspert Comperia.pl
Najlepsze oferty banków

Kredyty hipoteczne
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Kredyty gotówkowe
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Lokaty
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów