XV subskrypcja lokaty inwestycyjnej w Banku BGŻ BNP Paribas

12.07.2017
XV subskrypcja lokaty inwestycyjnej w Banku BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas rozpoczął zapisy na subskrypcję XV lokaty inwestycyjnej, opartej o WIBOR 3M. Lokata pozwala na osiągnięcie zysku do 5,4% w skali 2 lat. Oferta będzie dostępna tylko do 25 lipca 2017 roku.

Oprocentowanie lokaty inwestycyjnej w najnowszej subskrypcji zależne jest od zmian poziomu WIBOR-u 3M. WIBOR 3M to wskaźnik określający po jakiej stawce oprocentowania banki pożyczają sobie pieniądze na okres trzech miesięcy. Wysokość WIBOR-u jest uzależniona m.in. od wysokości stóp procentowych NBP, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Lokata od BGŻ BNP Paribas przyniesie zysk, jeśli wysokość stawki referencyjnej WIBOR 3M odnotowana 24 lipca 2019 r. będzie wyższa o minimum 50 punktów bazowych w stosunku poziomu z 26 lipca 2017 r. W najlepszym przypadku wysokość odsetek osiągnie wartość 5,4% za cały okres trwania umowy, czyli 2,7% w skali roku. W przeciwnym wypadku oprocentowanie wyniesie 0,00% (szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania są wymienione w Warunkach Subskrypcji).

Zgodnie z przewidywaniami analityków banku istnieje wysokie prawdopodobieństwo zakończenia tej subskrypcji sukcesem. Sprzyjają temu pozytywne nastroje na rynku gospodarczym: obserwowany wzrost inflacji, stała poprawa wskaźników markoekonomicznych i oczekiwania wzrostu stóp procentowych w przyszłym roku.

Minimalna kwota inwestycji wynosi 4 000 zł. Z oferty można skorzystać z oddziałach banku.

Warto podkreślić, że lokata inwestycyjna w Banku BGŻ BNP Paribas zapewnia gwarancję kapitału w dniu zakończenia umowy, jednak nie daje gwarancji wypracowanego zysku. Oznacza to, że po dwóch latach w najgorszym przypadku odbierzemy swój kapitał, bez żadnych odsetek. Choć przystąpienie do inwestycji nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, to bank zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty w przypadku zerwania umowy lokaty przed terminem. Jej wysokość maksymalnie może wynieść 1,50% nominału lokaty.

Zdeponowane środki są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

, ekspert Comperia.pl
Najlepsze oferty banków

Kredyty hipoteczne
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Kredyty gotówkowe
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Lokaty
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów