BOŚ wychodzi z ofertą dla frankowiczów

08.02.2018
BOŚ wychodzi z ofertą dla frankowiczów

Jeszcze do 31 marca 2018 roku klienci BOŚ Banku, którzy spłacają kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich, będą mogli skorzystać z przygotowanej przez BOŚ propozycji przewalutowania zadłużenia na specjalnych zasadach.

Oferta specjalna dla klientów spłacających kredyt hipoteczny denominowany do CHF jest dostępna w BOŚ Banku od początku stycznia i będzie aktualna do końca marca 2018 roku. Kredytobiorcy, którzy złożą w tym czasie wniosek o przewalutowanie kredytu na PLN, będą mogli liczyć na przywileje, o których wspominamy poniżej.

Przewalutowanie po średnim kursie

BOŚ proponuje frankowiczom przewalutowanie pozostałego do spłaty zadłużenia z tytułu kredytu w CHF po średnim kursie NBP, obowiązującym w dniu zawarcia aneksu do umowy.

Oprocentowanie stałe 5,5%

Osoby, którym pozostało do spłaty co najwyżej 60 miesięcy, a ich wysokość ich dotychczasowych rat opierała się o oprocentowanie zmienne, będą mogły zmienić oprocentowanie kredytu na stałe, w wysokości 5,5% w skali roku.

Oprocentowanie zmienne z niższą marżą

Kredytobiorcom, którzy według aktualnie obowiązującej umowy mają spłacać hipotekę przez okres dłuższy niż 60 miesięcy, bank zaproponuje pozostanie przy oprocentowaniu zmiennym, na które będzie się składać stawka WIBOR 6M i marża banku.

Podczas ustalania oprocentowania zmiennego bank przyjmie wysokość marży z umowy kredytu denominowanego w CHF lub z aktualnie obowiązującej tabeli oprocentowania dla kredytów hipotecznych w PLN – zależnie od tego, która z nich jest niższa. Brana pod uwagę marża dla kredytów złotowych będzie uzależniona od aktualnego wskaźnika LTV przyjętego na dzień zawierania aneksu do umowy kredytowej.

Opłata za aneks

Od klientów, którzy skorzystają z oferty przewalutowania, zostanie pobrana opłata za aneks, zgodnie z aktualnym cennikiem banku (tabelą opłat i prowizji).

Oferta tylko dla rzetelnych kredytobiorców

Z preferencyjnych warunków przewalutowania kredytów frankowych skorzystać mogą tylko osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny w CHF na podstawie wniosku złożonego do 21.07.2017 roku i do tej pory przykładnie wywiązywały się z obowiązków dłużnika, prawidłowo obsługując swoje kredyty. Oferta nie będzie dostępna dla klientów, wobec których została wszczęta windykacja.

, ekspert Comperia.pl
Najlepsze oferty banków

Kredyty hipoteczne
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Kredyty gotówkowe
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Lokaty
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów