Więcej osób skorzysta na upadłości konsumenckiej

31.05.2018
Więcej osób skorzysta na upadłości konsumenckiej

Do tej pory dostępna dla nielicznych już niedługo będzie osiągalna nawet dla tych, którzy sami przyczynili się do swojego bankructwa - w upadłości konsumenckiej nastąpią istotne zmiany.

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło zmiany, jakie mają zostać wprowadzone w przepisach dotyczących upadłości konsumenckiej. Nowelizacja prawa ma przyczynić się do umożliwiania skorzystania z instytucji upadłości większej liczbie konsumentów. Już niedługo z tego rozwiązania będą mogli skorzystać nawet ci, którzy w wyniku swojego zaniedbania lub celowego działania doprowadzili do swojego bankructwa. Do tej pory było to niemożliwe.

Obecne zasady dotyczące upadłości konsumenckiej funkcjonują od 2015 r. Wtedy to złagodzono prawo, dzięki czemu upadłość zaczęła być realnym rozwiązaniem pozbycia się długów przez wielu bankrutów, którzy bez tego nie byliby w stanie udźwignąć się pod natłokiem zaległych zobowiązań finansowych, z których nie są w stanie się wywiązać. Niestety z upadłości skorzystać mogą obecnie jedynie ci, którzy stali się niewypłacalni w wyniku zajścia wyjątkowych okoliczności. Jeśli przyczynili się do położenia, w którym się znaleźli, w wyniku świadomego działania lub własnego niedbalstwa, z instytucji upadłości skorzystać nie mogli. Wkrótce może się to jednak zmienić. Po nowelizacji prawa - przygotowanej przez MS - szansę na nowy start będą mieć wszyscy zainteresowani wyjściem z długów, niezależnie od tego, w jakim stopniu są winni swojej niewypłacalności.

Oddłużanie w ramach upadłości konsumenckiej będzie polegało na doborze jednej z trzech możliwych ścieżek:

  • plan spłat - bankrut, który jest zdolny do przynajmniej częściowej spłaty zobowiązań, będzie regulował wobec wierzycieli comiesięczne raty. Okres spłaty wyniesie do 3 lat. Po tym czasie reszta długu zostanie umorzona. Dłużnicy, którzy umyślnie lub wskutek niedbalstwa przyczynili się do swojej niewypłacalności, plan spłat mają realizować w czasie od 3 do 7 lat,
  • całkowite umorzenie długów - jeśli dłużnik będzie trwale niezdolny do spłacania rat na rzecz wierzycieli, jego zobowiązania zostaną całkowicie umorzone. To najkorzystniejsza dla dłużnika opcja oddłużania, dostępna już teraz, ale zarezerwowana jest dla osób znajdujących się w wyjątkowych okolicznościach,
  • warunkowe umorzenie długów - to nowość w projekcie ustawy. Z warunkowego umorzenia zobowiązań mają skorzystać osoby, które tymczasowo są niezdolne do realizowania planu spłat. W ich przypadku czas procesu oddłużania będzie wynosił również do 7 lat - podobnie jak w przypadku dłużników, którzy przyczynili się do swojej niewypłacalności.
, ekspert Comperia.pl
Najlepsze oferty banków

Kredyty hipoteczne
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Kredyty gotówkowe
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Lokaty
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów