9,5 mln zł zamrożone w MdM-ie

25.08.2018
9,5 mln zł zamrożone w MdM-ie

W puli przeznaczonej na dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych czeka jeszcze ok 9,5 mln zł - środki nie zostaną jednak odblokowane dla nowych beneficjentów jak zadziało się to w ubiegłym roku. Zamrożone pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na wypłaty dla obecnych uczestników programu, którym urodzi się trzecie lub kolejne dziecko.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez BGK w pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku łączna kwota przyznanych dopłat w programie Mieszkanie dla Młodych wyniosła 752,4 mln zł. Kolejne 9,5 mln zł to środki obecnie zamrożone, które stanowią rezerwę na dofinansowanie należne dla obecnych uczestników programu, którym urodzi się trzecie lub kolejne dziecko oraz dla osób, które zawnioskują o zwrot podatku VAT odprowadzonego od zakupionych materiałów budowlanych.

Zwrot VAT-u przysługiwać może tym osobom, które stawiły dom jednorodzinny systemem gospodarczym, nadbudowywały lub rozbudowywały budynek na cele mieszkalne albo przystosowywały nieruchomość niemieszkalną do celów mieszkaniowych. O zwrot VAT-u mogą się ubiegać tylko te osoby, które poniosły wydatki budowlane najpóźniej do 30 września 2018 r.

Powiększenie rodziny w ciągu 5 lat od chwili zakupu nieruchomości na kredyt MdM uprawnia do otrzymania dodatkowej dopłaty. Jej wysokość to 5% ceny nabycia mieszkania. Dodatkowe środki nie są jednak przekazywane bezpośrednio do rąk beneficjentów. Pieniądze będą przelane na poczet spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Pomniejszą tym samym zadłużenie względem banku. 

Osoby, które liczyły na odblokowanie jeszcze w tym roku zamrożonej puli środków analogicznie do tego, jak miało to miejscu w roku ubiegłym, powinny porzucić nadzieje. Nawet gdyby znalazły się dodatkowe fundusze zwolnione przez osoby, które zrezygnowały z udziału w programie, to zwyczajnie zabraknie czasu na formalności. Zapisy ustawy stanowią, że wnioski o dopłaty mogą być przyjmowane maksymalnie do 30 września 2018 r.

, ekspert Comperia.pl
Najlepsze oferty banków

Kredyty hipoteczne
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Kredyty gotówkowe
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Lokaty
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów