Będzie łatwiej o odszkodowania za odwołany lot. ULC powołał Rzecznika Praw Pasażerów

26.04.2019
Będzie łatwiej o odszkodowania za odwołany lot. ULC powołał Rzecznika Praw Pasażerów

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) dostrzegł problem nierówności w sporach prowadzonych na linii pasażer-przewoźnik w kwestiach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Do tej pory sąd był jedynym sposobem ubiegania się o zwrot i rekompensatę za poniesione szkody, gdy proces reklamacyjny został przez linie lotnicze czy biuro podróży zakończony na niekorzyść klienta. Teraz w walce o swoje prawa turystom będzie pomagał Rzecznik Praw Pasażerów.

Rzecznik Praw Pasażerów to nowy urząd, powołany przez ULC w celu poprawy sytuacji konsumentów. Poszkodowani będą mogli się zwracać do rzecznika wówczas, gdy nie uzyskają należnego odszkodowania za np. opóźniony lub odwołany lot, zniszczony bagaż czy niewpuszczenie na pokład samolotu.

Rzecznik Praw Pasażerów został wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Dzięki temu będzie mógł zajmować stanowisko w sporach między podróżnymi a przewoźnikami, sprzedawcami biletów lotniczych i biurami podróży.

To zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów doprowadzi do szybszego zakańczania sporów reklamacyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami, postępowanie prowadzone z udziałem RPP będzie musiało zakończyć się w ciągu 90 dni. Co najważniejsze: pomoc będzie darmowa – kosztów nie będzie ponosił ani klient, ani przewoźnik.

RPP będzie mógł uczestniczyć e mediacjach prowadzonych zarówno w języku polskim, jak i angielskim, a postępowanie będzie się mogło odbywać w postaci elektronicznej lub papierowej. Nie będzie więc wymogu obecności stron sporu lub ich przedstawicieli, o wyrażą na to zgodę obie strony.

Co istotne, jeśli pasażer wystąpi przeciw przewoźnikowi na drogę sądową po odrzuceniu reklamacji i odmowie wypłaty odszkodowania, będzie musiał przedstawić wyjaśnienie powodu, dla którego nie skorzystał z pomocy Rzecznika Praw Pasażera.

Rzecznik Praw Pasażerów to jedna z wielu instytucji, udzielających wsparcia w rozwiązywaniu sporów konsumenckich, do których należą m.in.: Rzecznik Finansowy, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Arbiter Bankowy, Inspekcja Handlowa, Izba Gospodarki Elektronicznej, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Rzecznik Praw Pasażera Kolei i Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności.

, ekspert Comperia.pl
Najlepsze oferty banków

Kredyty hipoteczne
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Kredyty gotówkowe
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Lokaty
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów