Mamy 30 banków i ponad 2 000 ofert.
Z nami wybierzesz najlepszą.

Interesuje mnie

Porównaj
Alior Bank
Spis treści
Osoby, które czytały o tym banku czytały także o:
Czytali rowniez...
Alior Bank - kontakt

Zarząd - Alior Bank

 


Tomasz Biłous Tomasz Biłous (wiceprezes zarządu)

Od 2006 roku związany z ING Bankiem Śląskim, gdzie przez ostatnie cztery lata pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za departament kontrolingu. Wcześniej, przez niemal osiem lat, sprawował funkcje kierownicze w obszarze sprawozdawczości i rachunkowości, w tym przez pięć lat jako dyrektor departamentu rachunkowości i główny księgowy banku. W latach 2000-2006 pracował w firmach audytorskich Arthur Andersen i Ernst&Young w dziale audytu instytucji sektora finansowego. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ponadto posiada dyplom biegłego rewidenta oraz jest członkiem ACCA.

 

Marcin Jaszczuk Marcin Jaszczuk (wiceprezes zarządu)

Opowiedzialny za strategie i nadzór nad spółkami zależnymi i rynkami zagranicznymi. W jego kompetencjach znajdują się również M&A, partnerstwa strategiczne, rozwój innowacji i współpraca z fintechami, w tym nadzór nad funduszem CVC oraz akceleratorem. Posiada 15-letnie doświadczenie w sektorze finansów. Przed dołączeniem do zarządu Alior Banku pracował w PZU. W latach 2014-2018 pełnił tam funkcję najpierw dyrektora inwestycyjnego, a później dyrektora Biura Rozwoju Biznesu, gdzie odpowiadał za obszar fuzji i przejęć oraz za współpracę z instytucjami finansowymi z Grupy PZU. Wcześniej, od 2008 roku pracował w firmie doradczej Saski Partners, gdzie jako Vice President zrealizował połączenia i przejęcia podmiotów w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej karierze zawodowej był także związany z bankiem inwestycyjnym Eurus Capital. Pracował również w jednym z największych holdingów finansowych JP Morgan w Londynie oraz w międzynarodowej firmie doradczej Deloitte. Ukończył Uniwersytet Łódzki, uzyskując dyplom z ekonometrii.

Seweryn Kowalczyk Seweryn Kowalczyk (wiceprezes zarządu)

Odpowiedzialny za obszar prawno-regulacyjny banku, bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Odpowiada m.in. za regulowanie wewnętrznych przepisów standaryzujących działanie banku, ich implementację oraz egzekwowanie. Nadzoruje również ocenę przestrzegania prawa oraz kontrolę w zakresie ryzyka braku zgodności. Przed wejściem w skład zarządu Alior Banku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego pionem bezpieczeństwa Alior Banku i zarządzał departamentami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie przestępstwom i nadużyciom kredytowym, przestępstwom wewnętrznym oraz obszarem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie jako specjalista od prawa bankowego i finansowego. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2006 roku jako prawnik w największych kancelariach prawniczych w Polsce, gdzie pracował przy projektach związanych m.in. z doradztwem transakcyjnym oraz na rzecz instytucji finansowych. W latach 2008-2018 związany był z Grupą Credit Agricole Polska, gdzie odpowiadał za obszar regulacyjny oraz zgodności działania instytucji finansowych, a także za relacje z regulatorem. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie specjalizował się w prawie bankowym i finansowym. Jest radcą prawnym.

Mateusz Poznański Mateusz Poznański (wiceprezes zarządu)

Odpowiedzialny za sprzedaż w segmencie klienta indywidualnego. Nadzoruje sieć zewnętrzną. Odpowiada także za sprzedaż telefoniczną i internetową oraz rozwój kanałów cyfrowych. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości detalicznej. Bezpośrednio przed powołaniem do Zarządu jako dyrektor zarządzający w Alior Banku odpowiedzialny był za ofertę produktową klientów detalicznych, business consumer finance oraz Departament Relacji z Klientem. W latach 2005-2017 związany był z ING Bankiem, gdzie pełnił funkcje dyrektora wykonawczego obszaru bankowości detalicznej, dyrektora zarządzającego bankowości direct oraz szefa dystrybucji w obszarze sprzedaży detalicznej. Do ING przeszedł z Grupy Credit Agricole, gdzie od początku związany był z obszarem zarządzania dystrybucją. Ukończył program biznesowy dla kadry zarządzającej we francuskim instytucie INSEAD, uznanym za jedną z najlepszych szkół biznesu na świecie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dziedzinie zarządzania i finansów.

Agata Strzelecka Agata Strzelecka (wiceprezes zarządu)

Odpowiedzialna za obszar IT, w tym bezpieczeństwo elektroniczne, jakość rozwiązań informatycznych i rozwój oprogramowania. W jej kompetencjach znajduje się także Departament Zakupów. Odpowiada za wdrożenie robotyzacji i automatyzacji procesów, czyli za jedno z priorytetowych zadań strategii „Cyfrowego buntownika”. Z Alior Bankiem związana jest niemal od początku jego istnienia, od 2008 r. Przed powierzeniem jej funkcji wiceprezesa zarządu była Dyrektorem Generalnym Pionu Operacji. Z sukcesem prowadziła również projekty biznesowe związane z usługami dodanymi dla klientów biznesowych, a także projekty mające na celu obniżenie bazy kosztowej Banku. W części operacyjnej przygotowywała i prowadziła fuzję z Meritum Bankiem oraz Bankiem BPH. W latach 2013-2016 pełniła funkcję Dyrektora Zarządzania Pionem IT i Operacji. Wcześniej jako dyrektor odpowiadała za Biuro Kard i Płac. Jest absolwentką Zarządzania i Marketingu na Akademii Górniczo-Hutniczej.

Maciej Surdyk Maciej Surdyk (wiceprezes zarządu)

Odpowiedzialny za strategię i efektywność sprzedaży w obszarze klienta biznesowego – mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Odpowiada również za Dział Funduszy UE i Programów Publicznych. Sprawuje także nadzór nad Departamentem Skarbu i Departamentem Biznesu Agro. Z Alior Bankiem związany jest od 2013 r. Przed powołaniem do Zarządu był dyrektorem zarządzającym Pionu Rozwoju Bankowości Przedsiębiorstw. Nadzorowany przez niego obszar przyczynił się do istotnego umocnienia pozycji Banku w segmencie mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Wcześniej przez blisko 10 lat pracował w Banku BPH, gdzie konsekwentnie budował swoją karierę w obszarze klienta biznesowego. Ostatnio pełnił tam funkcję dyrektora zarządzającego departamentu produktów kredytowych, a wcześniej był dyrektorem departamentu klienta biznesowego i dyrektorem wsparcia sprzedaży. Był również liderem projektu integracji segmentu klienta korporacyjnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył również Advanced Management Program IESE Business School.

Marek Szcześniak Marek Szcześniak (wiceprezes zarządu)

Odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem. W jego obszarze znajduje się m.in. polityka kredytowa dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, windykacja i restrukturyzacja wierzytelności, zarządzanie ryzykiem rynkowym, płynności i operacyjnym. To doświadczony specjalista w obszarze ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego. Przez ostatnie lata związany był z Grupą PKO BP, gdzie jako wiceprezes z powodzeniem zrestrukturyzował funkcje zarządzania ryzykiem w Kredobanku, a następnie, także w roli wiceprezesa zarządu, zbudował od podstaw struktury i funkcje zarządzania ryzykiem w PKO Banku Hipotecznym. Karierę zawodową w bankowości rozpoczął w 1998 roku. Od 2002 roku zajmował stanowiska kierownicze w BRE Banku, Banku BPH, DnB Nord Polska, Allianz Bank Polska. Jest absolwentem Finansów i Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów doktoranckich w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa. Ukończył program menedżerski „Personal Leadership Academy” w ICAN Institute.

Marek Szcześniak Dariusz Szwed (wiceprezes zarządu)

Odpowiedzialny za obszar Private Banking oraz Biuro Maklerskie. Od 1 kwietnia 2019 roku pełni również funkcję Prezesa Zarządu Alior TFI S.A. Jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze bankowym. Bezpośrednio przed powołaniem na członka Zarządu Alior Banku pełnił funkcję dyrektora departamentu Private Banking w Santander Bank Polska, gdzie odpowiadał za nadzór nad kompleksową działalnością biznesową, wliczając w to aspekty związane z ryzykiem operacyjnym, kredytowym i reputacyjnym. Sprawował też nadzór nad detaliczną częścią działalności Domu Maklerskiego Santander Bank Polska. Pełnił także funkcję doradcy ds. sprzedaży Prezesa Zarządu BZWBK Asset Management SA . Był członkiem zespołu zarządzającego połączeniem Santander Bank Polska i wydzielonej części Deutsche Banku. W pracach związanych z fuzją nadzorował obszar private banking. Odpowiedzialny był za analizę i wdrażanie docelowych rozwiązań biznesowych w połączonym banku. Z Santander Bank Polska związany był nieprzerwanie od 1995 roku. Ukończył Wydział Bankowości i Finansów w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Zarządzanie na Politechnice Częstochowskiej. Posiada również dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możecie dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności".