Zarząd - Alior Bank

Wojciech Sobieraj
Prezes


Od kwietnia 2008 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Alior Bank S.A. W latach 2002 - 2006 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH SA, gdzie był odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej. W okresie zatrudnienia w Banku BPH SA pełnił również funkcje Przewodniczącego Rad Nadzorczych Górnośląskiego Banku Gospodarczego SA oraz BPH Banku Hipotecznego SA. Od 1994 do 2002 roku był pracownikiem, menedżerem i partnerem The Boston Consulting Group (BCG) w Bostonie, Londynie i Warszawie. Był jednym z twórców biura BCG w Warszawie, jednym z jego dyrektorów oraz pierwszym Polakiem-partnerem BCG. Był szefem pionu usług finansowych BCG w Europie Wschodniej, ekspertem w dziedzinie przejęć i połączeń oraz rynku płatności bankowych. W latach 1991 - 1994 Wojciech Sobieraj był właścicielem firmy Central European Financial Group (analiza rynków kapitałowych Europy Wschodniej), zdobył licencję maklera na Wall Street oraz pracował, jako asystent w Departamencie Finansów i Operacji na New York University.

 

 

Krzysztof Czuba
Wiceprezes


Funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. sprawuje od czerwca 2009 r. Od momentu uzyskania licencji bankowej przez Alior Bank jest odpowiedzialny m.in. za doradztwo strategiczne i prowadzenie projektów związanych z wprowadzaniem oferty detalicznej. Zajmował się m.in. organizacją działalności Regionów Detalicznych, Oddziałów, a także przygotował założenia projektu uruchomienia agencji Banku. Ponadto sprawował kontrolę nad realizacją planów akwizycyjnych i finansowych oddziałów Banku. W latach 1994 - 2007 pracował w Banku BPH, gdzie pełnił funkcję między innymi, Dyrektora Oddziału, Dyrektora Makroregionu Bankowości Detalicznej, a następnie Dyrektora Zarządzającego Banku odpowiedzialnego za Obszar Sprzedaży i Dystrybucji Pionu Bankowości Detalicznej. Ukończył studia wyższe w dziedzinie zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Uczestniczył w szeregu szkoleń, między innymi: General Management Program organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu  (2006), Professional Banking Cyber School  w Szwajcarii (2006).

 

 

Niels Lundorff
Wiceprezes


Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. od kwietnia 2008 r. W latach 2006 do 2007 Niels Lundorff był Dyrektorem Wykonawczym Działu Kontroli Ryzyka i Polityki Regionalnej w Grupie Unicredit w Mediolanie. W roku 1999 został zatrudniony na stanowisku Dyrektora Wykonawczego Obszaru Finansowego w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. w Warszawie. W 2001 roku został powołany na Wiceprezesa Zarządu Banku BPH S.A.  i był odpowiedzialny za dział kontroli, księgowości, ryzyka rynkowego jak również za dostosowywanie procedur banku do wymogów wynikających z Konwencji Bazylejskiej II. W latach 1995 - 1999 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Banku Austria Creditanstalt na Słowacji, gdzie odpowiadał m.in. za pion finansowy, ryzyka kredytowego oraz pozyskiwania klientów anglosaskich. Od 1993 do 1995 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Działu Księgowości i Kontroli w Banku Austria CA w Pradze. Niels Lundorff w latach 1989 - 1993 pracował jako audytor w KPMG w Kopenhadze, a następnie w Pradze, gdzie był zaangażowany w międzynarodowe projekty.

 

 

Artur Maliszewski
Wiceprezes


Funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. sprawuje od czerwca 2009 r. W latach 1992 - 2007 pracował w Raiffeisen Bank Polska SA, gdzie pełnił funkcję m.in. Członka Zarządu odpowiedzialnego za Bankowość SME, Faktoring i Project Finance, a następnie Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Bankowość Detaliczną, Private Banking, Bankowość SME, Marketing oraz Customer Service. Od marca 2008 roku kierował Departamentem Rozwoju Bankowości Biznesowej w Alior Banku. W tym czasie był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie strategii banku dla segmentu klientów biznesowych, a następnie wprowadzenie kompleksowej oferty produktowej dla tej grupy klientów. W 1992 r. ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Handlowej. Odbył szereg szkoleń, między innymi The Executive Program, Darden School of Business, University of Virginia - 2007, Raiffeisen Bank Leadership Academy, Harvard Business School - 2005, Strategic Management in Banking, INSEAD - 2002.

 

 

Witold Skrok
Wiceprezes


W grudniu 2011 r. został powołany przez Radę Nadzorczą Alior Bank S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Wcześniej, od maja 2008 r. pracował w Alior Banku na stanowisku Dyrektora Obszaru Finansów. W latach 2006 - 2008 zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego z funkcją CFO w Banku BPH. W tym czasie pełnił również funkcję Członka Rady Nadzorczej w Górnośląskim Banku Gospodarczym S.A. Współpracował także z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE). Od 2004 do 2006 roku sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Sprawozdawczości i Informacji Zarządczej Banku BPH S.A. W tym czasie był odpowiedzialny m.in. za utworzenie wspólnej platformy sprawozdawczej na potrzeby raportowania obligatoryjnego i informacji zarządczej. W 2001 roku objął stanowisko Dyrektora Departamentu Kontrolingu w Banku BPH S.A. W 2000 r. podjął pracę w Powszechnym Banku Kredytowym na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontrolingu. W latach 1991 - 2000 pracował w Departamencie Polityki Finansowej i Analiz w Ministerstwie Finansów. W 1999 r. został powołany na stanowisko Dyrektora tego departamentu. W latach 1998 - 2000, pełnił również funkcję Członka Rady Nadzorczej w Banku Powszechna Kasa Oszczędności S.A.

 

 

Cezary Smorszczewski
Wiceprezes


Od kwietnia 2008 r., pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. Od 2004 do 2007 roku Cezary Smorszczewski był Wiceprezesem Zarządu PKN ORLEN S.A. odpowiedzialnym za inwestycje kapitałowe i integrację aktywów w ramach Grupy Kapitałowej PKN ORLEN. W latach 1995 - 2004 pracował w Banku PEKAO S.A. na następujących stanowiskach: zastępca dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych, Dyrektora Departamentu Finansowania Przedsiębiorstw, Dyrektora Wykonawczego odpowiedzialnego za Bankowość Korporacyjną i Międzynarodową, członka Zarządu odpowiedzialnego za Bankowość Detaliczną oraz Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Bankowość Korporacyjną. Jako członek zarządu Banku PEKAO zorganizował i nadzorował Pion Bankowości Indywidualnej. Był również autorem wielu projektów w dziedzinie aranżacji kredytów konsorcjalnych, emisji papierów dłużnych, finansowania eksportu i kredytowania transakcji eksportowych. W latach 1994 - 1995 Cezary Smorszczewski pełnił funkcję inspektora, a następnie doradcy w Biurze Inwestycji Kapitałowych Banku Handlowego.

 

 

Katarzyna Sułkowska
Wiceprezes


W grudniu 2011 r. została powołana przez Radę Nadzorczą Alior Bank S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Wcześniej od stycznia 2008 do listopada 2011 r. kierowała Obszarem Ryzyka Kredytowego w Alior Banku. W ramach pełnienia tej funkcji odpowiadała za  stworzenie polityki kredytowej, założeń produktowych oraz metodologicznych, zaprojektowanie oraz wdrożenie procesów analizy kredytowej, monitoringu i windykacji. W latach 2002 - 2007 była  Dyrektorem Zarządzającym Departamentu Windykacji Detalicznej Banku BPH. W tym czasie była odpowiedzialna m.in. za przeprowadzenie procesu połączenia dwóch struktur windykacyjnych Banków BPH i PBK, wdrożenie nowego podejścia procesowego oraz systemu informatycznego wspierającego ten proces. Odpowiadała również za przeprowadzenie jednej z pierwszych pakietowych sprzedaży wierzytelności. W latach 1998 - 2001 pracowała w Citibank Polska, gdzie pełniła funkcję naczelnika w Departamencie Windykacji. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, jako pracownik w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń.
 

 

Alior Bank - kontakt

Infolinia:
19 502 (z sieci Play: 12 19 502), +48 (12) 370 70 00
Strona internetowa:
Alior Bank - Zarzad
Kod Swift:
ALBPPLPW

Osoby, które czytały o tym banku czytały także o:

Czytali rowniez...