Bank Pocztowy

Zarząd - Bank Pocztowy

Tomasz Bogus
Prezes Banku Pocztowego SA


Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z bankowością. Doświadczenie w zakresie bankowości korporacyjnej zdobywał m.in. w Powszechnym Banku Gospodarczym, gdzie pełnił funkcję z-cy Dyrektora Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw oraz Banku Austria Creditanstalt Poland na stanowisku Dyrektora Oddziału Banku. Od 2001 r. związany był z BRE Bankiem, gdzie najpierw szefował MultiBankowi, a później pełnił funkcję Dyrektora Banku ds. Zarządzania Siecią Oddziałów Korporacyjnych.

Zajmując powyższe stanowiska Tomasz Bogus uzyskał umiejętności z zakresu przygotowywania i realizacji strategii biznesowych w bankowości detalicznej i korporacyjnej, tworzenia i prowadzenia projektów rozwojowych w kanałach dystrybucji i projektów restrukturyzacyjnych. Posiada również doświadczenie w zakresie zarządzania liniami biznesowymi w bankowości, budżetowania, wspierania i monitorowania wyników finansowych oraz zarządzania sprzedażą w bankowości. Ma wiedzę w zakresie produktów bankowych dla korporacji, produktów rozliczeniowych i finansowych jak również analizy finansowej podmiotów gospodarczych. Tomasz Bogus jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 

Szymon Midera
Wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego SA


Odpowiada za bankowość detaliczną. Wcześniej pełnił funkcję Dyrektora Biura Marketingu i Rozwoju Biznesu mBanku. W latach 2005-2007 pracował na stanowisku Wicedyrektora Departamentu Marketingu i Relacji Inwestorskich BRE Banku SA i odpowiadał za PR oraz działania reklamowe BRE Banku.

Ukończył Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował także Etnologię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym tej samej uczelni. Jest studentem Executive MBA Program w PAM Center na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowanego przy współpracy z Towson University oraz Robert H. Smith School of Business.

 

 

Piotr Gawron
Członek Zarządu Banku Pocztowego SA


Piotr Gawron rozpoczął pracę w Banku Pocztowym w kwietniu 2009 r. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Pionu Sprzedaży Detalicznej. Nadzorował również Pion Informatyki. W latach 2008-2009 pracował dla PPF Group a.s. przy tworzeniu strategii dla projektu bankowego na rynku rosyjskim. Wcześniej, w latach 2000-2008 pracował w BRE Banku, gdzie od kwietnia 2006 r. pełnił funkcję Dyrektora Banku ds. mBanku odpowiedzialnego za projekty zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przed 2000 rokiem należał m.in. do Zespołu ds. Utworzenia Banku Hipotecznego PKO BP. W Powszechnym Banku Gospodarczym zajmował się nadzorem nad przedsiębiorstwami restrukturyzowanymi oraz projektami z zakresu project-finance i organizacją emisji obligacji.

 

 

Michał Sobiech
Członek Zarządu Banku Pocztowego SA


Michał Sobiech jest absolwentem SGH, kierunek Finanse i Bankowość. Posiada uprawnienia brytyjskiego biegłego rewidenta (ACCA). Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku w firmie doradczej KPMG, gdzie zajmował się badaniem sprawozdań finansowych, doradztwem finansowym oraz doradztwem w zakresie zarządzania ryzykiem dla wielu banków działających na polskim rynku. W 2004 roku podjął pracę na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprawozdawczości Finansowej w Kredyt Banku S.A. Na początku 2007 roku została mu powierzona funkcja Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem w Kredyt Banku S.A. Był członkiem m.in. Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Komitetu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Komitetu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym. W sierpniu 2008 roku został powołany na stanowisko Doradcy Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A., gdzie zajmował się nadzorowaniem realizacji projektów o charakterze strategicznym dla banku i Grupy KBC w Polsce. W czerwcu 2009 roku rozpoczął pracę w Banku Pocztowym S.A. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Pionu Finansów.

Bank Pocztowy - kontakt

Infolinia:
801 100 500, +48 (52) 349 94 99
Kod Swift:
POCZPLP4

Osoby, które czytały o tym banku czytały także o:

Czytali rowniez...