Historia - ING Bank Śląski

W 1989 roku Bank Śląski w Katowicach rozpoczął swoją działalność. We wrześniu 1993 roku Komisja Papierów  Wartościowych wyraziła zgodę na wprowadzenie akcji Banku Śląskiego S.A. do publicznego obrotu. 

W styczniu 1994 roku ING nabywa 2,4 mln akcji Banku, co stanowi 25,9% kapitału akcyjnego, a w 1996 roku ING kupuje 1 973 000 akcji stając się posiadaczem 54,08% kapitału akcyjnego. W sierpniu 2001 roku podjęto uchwałę o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy i całą emisję akcji objął ING Bank N.V..

6 września 2001 roku Bank Śląski, będąc członkiem Grupy ING i realizując jej strategię, rozpoczyna działalność pod nowym szyldem ING Bank Śląski S.A. W październiku 2011 roku Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydaje postanowienie o połączeniu ING Banku Śląskiego S.A. z ING Bankiem Hipotecznym S.A. W grudniu tego samego roku ING Bank Śląski S.A. nabywa wszystkie akcje ING ABL Polska S.A. posiadającej 100% kapitału zakładowego spółek ING Lease Sp. z o.o. oraz ING Commercial Finance Polska S.A., których przedmiotem działalności jest leasing oraz faktoring.

W 2016 roku włączono Dom Maklerski ING Securities S.A. w struktury ING Banku Śląskiego S.A. We wrześniu 2017 roku ING Bank Śląski S.A przejął Bieszczadzką SKOK w Sanoku.

ING Bank Śląski - kontakt

Infolinia:
801 222 222, +48 (32) 357 00 69
Kod Swift:
INGBPLPW

Osoby, które czytały o tym banku czytały także o:

Czytali rowniez...