Stopa referencyjna

18.10.2011
Stopa referencyjna

Masz w planach kredyt hipoteczny? A może chciałbyś ubiegać się o odroczenie spłaty zobowiązania? W takiej sytuacji na pewno zainteresuje Cię, co to jest stopa referencyjna. Od niej bowiem zależy wysokość kosztów związanych z finansowaniem przez instytucje pomocy publicznej.

Sprawdź teraz najlepsze kredyty hipoteczne!

Stopa referencyjna oznacza minimalną cenę, po jakiej bank centralny przeprowadza operacje na rynku międzybankowym. Są to transakcje kupna i sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych, których dokonuje się w celu przywrócenia stabilności rynku. Jest to podstawowy parametr dotyczący stóp procentowych w naszym kraju. Ustalany jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Wyróżniamy także stopę lombardową, redyskonta weksli oraz depozytową.

Bank centralny posiada kilka istotnych narzędzi, którymi wywiera wpływ na rynek finansowy w Polsce. Podstawowym instrumentem, który umożliwia regulację rynku są  operacje otwartego rynku. W sytuacji kiedy bank centralny zauważy, że na rynku jest nadmiar pieniędzy, organizuje sprzedaż papierów wartościowych. W odwrotnej sytuacji, tzn. kiedy na rynku jest za mało kapitału, skupuje papiery wartościowe. W ten sposób rynek dostaje niezbędny zastrzyk gotówki. Tego typu działania mają na celu przywrócenie równowagi, która została zachwiana i może skutkować szeregiem konsekwencji na rynku finansowym.

Stopa referencyjna narzuca minimalne oprocentowanie operacji otwartego rynku. Ma także wpływ na oprocentowanie innych narzędzi. Inaczej nazywana jest stopą interwencyjną lub stopą repo. Stopa procentowa nie zleży jednak jedynie od aktywności ekonomicznej banków. Należy się odnieść do relacji, jaka zachodzi pomiędzy jej wysokością, a korzyściami finansowymi podmiotów gospodarczych. Różne sektory rynku różnie reagują na zmianę stóp procentowych. Najmniejszy wpływ ma ona na działalności korporacyjne, które mają zdolności samofinansowania.

Sprawdź teraz najlepsze kredyty hipoteczne!

Autor: Banki.pl
Najlepsze oferty banków

Kredyty hipoteczne
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Kredyty gotówkowe
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Lokaty
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów