Mamy 30 banków i ponad 2 000 ofert.
Z nami wybierzesz najlepszą.

Interesuje mnie

Porównaj

Wyniki Grupy BOŚ za I półrocze 2011

Wyniki Grupy BOŚ za I półrocze 2011

Po pierwszych sześciu miesiącach 2011 roku Grupa Banku Ochrony Środowiska wypracowała blisko 28,5 mln zł zysku netto, poprawiła wyniki odsetkowe i prowizyjne. Sam Bank przeprowadził też kampanię depozytową – w ramach której na dwóch lokatach zgromadzono ok. 1,3 mld zł. Przeprowadził także emisje obligacji.

Sprawdź teraz najlepsze kredyty samochodowe!

Działania te były m.in. odpowiedzią na zmianę Ustawy o finansach publicznych, która wprowadziła obowiązek lokowania wolnych środków przez niektóre jednostki z sektora finansów publicznych w BGK.

W I półroczu 2011 Grupa BOŚ S.A. odnotowała wzrost wyników w podstawowych obszarach działalności – wyniku z tytułu odsetek (+22,7%) oraz opłat i prowizji (+1,4%). Wynik na działalności operacyjnej wyniósł 35,5 mln zł (-2,5%), a zysk netto 28,5 mln zł (-22%).

Podstawowe dane finansowe przedstawia poniższa tabela:

W I półroczu 2011 Bank udzielił kredytów i pożyczek na kwotę 1 551,4 mln zł (+ 7,5% r/r), tym samym wartość bilansowa kredytów i pożyczek wyniosła 11 162,4 mln zł na koniec I półrocza (+ 1,9% w porównaniu do końca 2010 roku). W porównaniu do grudnia 2010 r. największy znaczący przyrost wartości bilansowej (+8,2%), miał miejsce w pozycji kredyty udzielone klientom korporacyjnym i dotyczył głównie kredytów inwestycyjnych. Wzrost odnotowano także w segmencie klientów detalicznych, w obszarze kredytów mieszkaniowych. Spadek zanotowano w segmencie finansów publicznych.

Portfel depozytów klientów banku na koniec I półrocza wyniósł 10 630,2 mln zł i był mniejszy o 12,8% w stosunku do końca 2010 r. Zmniejszył się udział segmentów klientów korporacyjnych i funduszy ekologicznych, a wzrósł udział klientów detalicznych, głównie w rezultacie wprowadzenia do oferty dwóch produktów: 9 miesięcznej „Lokaty na Dzień Dobry” oraz polisolokaty „Więcej dla Ciebie”. Łącznie w 1 półroczu 2011 roku Bank pozyskał z tych tytułów środki w wysokości 1,3 mld zł.

Istotny wpływ na działalność Grupy BOŚ w I półroczu 2011 r. miała zmiana Ustawy o finansach publicznych, która wprowadziła obowiązek lokowania wolnych środków przez niektóre jednostki z sektora finansów publicznych, w tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (głównego akcjonariusza Banku), w formie depozytu na rachunku Ministra Finansów prowadzonym w BGK. Podmioty podlegające Ustawie w rezultacie wycofały z Banku depozyty w wysokości 2 047 mln zł. Bank jednakże z wyprzedzeniem przygotowywał się do zmian w ustawie, starając się o zapewnienie sobie źródła finansowania m.in., poprzez emisję obligacji czy pozyskanie depozytów od sektora detalicznego i korporacyjnego. Efektem jest zmiana struktury finansowania – zmniejszenie koncentracji depozytów, wydłużenie terminu ich zapadalności oraz zmiana struktury dopasowania walutowego.

Sprawdź teraz najlepsze kredyty samochodowe!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możecie dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności".